8. Německo (3)


LosFotoStavPopis losuCenaProdáno
446Los č.446¤W.Berlin. Černý přet.Berlin, série, Mi.č.1-20, vše zk.Schlegel/Lippschütz (2600 Mi€)7800 Kč
447Los č.447¬¬Červený přetisk Berlin, série, Mi.č.21 - 34 (1450 Mi€), zk.Schlegel BPP4600 Kč
448Los č.448¤75 let UPU (Stephan), série, Mi.č.35 - 41 (350 Mi€)700 Kč
449Los č.449¤75 let UPU, série, Mi.č.35 - 41 (380 Mi€)800 Kč
450Los č.450¬¬Berl.stavby 1949, malá série, Mi.č.42 - 57 (220 Mi€)600 Kč
451Los č.451¬¬Berlín.stavby 1949, vodor.spojka, Mi.č.SKZ 2 B (49+Z+R1b+47 I), kat.400 Mi€1000 Kč
452Los č.452¬¬Stavby 1949/52, meziarší, Mi.č.SKZ 4 (ZD 10+Z+R2+20), kat.200 Mi€500 Kč
453Los č.453¬¬Stavby 1949/52, meziarší, Mi.č.SZ 5 (ZD 20+Z+A5+4), kat.190 Mi€480 Kč
454Los č.454¤Goethe 1949, série, Mi.č.61 - 63 (200 Mi€)420 Kč
455Los č.455¤Goethe 1949, série, Mi.č.61 - 63 (200 Mi€)500 Kč
456Los č.456¤/VPřetisk.vyd.1949, série, Mi.č.64 - 67, č.67 na výstř.80 Kč
457Los č.457¤ERP 20Pf, Mi.č.71 (40 Mi€), zk.Schlegel90 Kč
458Los č.458¤Berl.filharmonie 1950, série, Mi.č.72-3 120 Mi€)300 Kč
459Los č.459¤Lorting 20 Pf, Mi.č.74 (55 Mi€), zk.Schlegel 110 Kč
460Los č.460¬¬Zvony míru 1951, srdce vlevo, Mi.č.75 - 79 (100 Mi€)320 Kč
461Los č.461¤Zvony míru 1951 (srdce vlevo), série, Mi.č.75 - 79 (170 Mi€)360 Kč
462Los č.462¤Zvony míru, srdce vpravo, Mi.č.82 - 86 (90 Mi€), č.85 zk Schlegel240 Kč
463Los č.463¤Zvony míru - srdce vpravo, série, Mi.č.82 - 86 220 Kč
464Los č.464¤Zvony míru 1952, srdce vpravo, Mi.č.82 - 86 (90 Mi€)280 Kč
465Los č.465¤Zvony míru 1953 (srdce uprostřed), série, Mi.č.101 - 105 (60 Mi€)140 Kč
466Los č.466¤Obnova císař.kostela 1953, série, Mi.č.106-109 (230 Mi€), zk.Schlegel BPP550 Kč
467Los č.467¤Obnova císař.kostela 1953, série, Mi.č.106 - 109, (230 Mi€), zk.Schlegel550 Kč
468Los č.468¤/VBerlín.stavby (II), série, Mi.č.140-54, některé na výstř.80 Kč
469Los č.469RDR-dopis se sérií,Mi.č.61-63,raz.Passau 2 6.3.50, sign.Hafner, mimo zn.přelož.600 Kč
470Los č.470DDopis frank.zn.ERP 20Pf, Mi.č.71 (90 Mi€)180 Kč
471DDopis frank.zn.ERP 20 Pf, Mi.č.71, mimo zn.přeložený200 Kč
472DDopis frank.zn.ERP 20 Pf, Mi.č.71, raz.1.dne vyd., prošlý300 Kč
473Los č.473cDRUPA 1951 mezin.veletrk, pam.list frank.zn.Mi.č.72,73 přílež.raz. (raz.120 Mi€)260 Kč
474Los č.474PČB pohl.(Hannover Messe), frank.zn.Mi.č.74, přílež.raz., neprošlé90 Kč
475Los č.475VZvony míru 1951 (srdce vlevo), série na velkém výstř.z let.dopisu (o 170 Mi€)360 Kč
476Los č.476DDopis frank.sérií Den zn.1951, Mi.č.80-81, raz.1.dne vyd., prošlé 280 Kč
477DDevět dopisů s různ.zn.a raz.1.dne resp.pam.raz. (jen zn.62 Mi€)90 Kč
478Los č.478CObraz.dopisnice Zvony 10Pf, 20Pf (Maifeier 1952), Mi.č.P 28,29 (75 Mi€), svěží140 Kč
479Los č.479CObr.dopisn.Maifeier 1952,Mi.č.P 28,29 (2+2 ks), ruzná příl.raz.,(160 Mi€) neprošlé200 Kč
480Los č.480CObr.dopisnice Zvony 20Pf +Steuermarke 2 Berlin, Mi.č.P 29, 2 (300 Mi€), příl.raz. IFRABA Frankfurt (Main) 29.7.-3.8.53300 Kč
481Los č.481¬¬Saarland. Výplatní přet.60C/3Pf, pár s dvoj.přetiskem, Mi.č.227 II DD I, fotoatest Hoffmann BPP s podrobným popisem přiložen1200 Kč
482Los č.482¬¬Výplatní přet.2F/12Pf, stříh.s hor.okrajem, Mi.č.229 YIU (180 Mi€)440 Kč
483Los č.483¤Přetisk 3Fr/15P, Mi.č.230 I, kratší roh.zub, posudek znalce přiložen200 Kč
484Los č.484¬¬Přetisk.vyd.50Fr/1M, Mi.č.238 Z I, zk.Ney BPP, Richter180 Kč
485Los č.485¬¬Povodeň 1948, oba aršíky, Mi.č.Bl.1, 2 (1650 Mi€)5000 Kč
486Los č.486¬¬Povodeň 1948, oba aršíky, Mi.č.Bl.1, 2 (1650 Mi€)4900 Kč
487Los č.487¤Saarland. Mládež 1949, série, Mi.č.262 - 63 (260 Mi€), zk.Ney BPP500 Kč
488Los č.488¬¬Sestava 2ks zn.+ série, Mi.č.293-5, 304, 316 (59 Mi€)140 Kč
489Los č.489DDopis frank.zn.Mi.č.260 - 61, 262-63, raz.Saarbrücken 26.3.49, zasl.do USA (340Mi€)600 Kč
490Los č.490DPřijetí do Evrop.rady 1950, 2x FDC, Mi.č.297, 298 (1900 Mi€), č.298 zn.1 rez zub1800 Kč
491Los č.491¤Bizone. Výplatní 12Pf, dvojitý tisk, Mi.Spec.č.7x DD, Kurzbefund Hettler přiložen500 Kč
492Los č.492¬¬Výplatní 6Pf, zoubk.C, Mi.č.13 Cz (200 Mi€), zk.Schlegel360 Kč
493Los č.493¬¬Dělník 2Pf s dvojitým síť.přet., Mi.č.36 IIcDD, Kurzbefund Schlegel, ArGe600 Kč
494Los č.494¬¬Dělník 2Pf, chybotisk s oběma přetisky, Mi.č.36I/IIDD, zk.Schlegel (90 Mi€)220 Kč
495Los č.495¬¬Dělník 6Pf s dvojitým obrác.síť.přet., Mi.č.37 IdDD, Kurzbefund Schlegel, ArGe550 Kč
496Los č.496¬¬Dělník 10Pf,dvojitý diagonál.síť.přet.(1x obrácený), Mi.č.39 IIDI, zk Schlegel500 Kč
497Los č.497¬¬Dělník 10Pf smaragd.zel., pár s okraj.,Mi.č.39IId (200 Mi€) Kurzbefund Schlegel450 Kč
498Los č.498¬¬Číslice 5Pf s dvojitým obrác.síť.přet.,Mi.č.IV/IIKD (300 Mi€), Kurzbefund Schlegel600 Kč
499Los č.499¬¬Dělník 15Pf, chybotisk s norm.a obráceným přet., Mi.č.41IIDK, zk.Schlegel (90 Mi€)200 Kč
500Los č.500¤Výplatní 16Pf, Mi.č.42Ib (100 Mi€), zk.ArGe160 Kč
501Los č.501¬¬Rozsévač 20Pf, chybotisk, přetisk na obou str.zn., Mi.č.43IIDI, zk.Schlegel (90 Mi€)200 Kč
502¬¬Dělník 30Pf, řádk.přet., čtyřbl.s okrajem, Mi.č.46 I POR (300 Mi€)600 Kč
503¬¬Dělník 50Pf, řádk.přet.s okrajem, Mi.č.48 I POR (160 Mi€), Kurzbefund Schlegel380 Kč
504Los č.504¬¬Dělníci 50Pf, chybotisk s norm.a obráceným přet., Mi.č.48IIDK, zk.Dr.Dub, Schlegel (100 Mi€)220 Kč
505Los č.505¤Dělník 60Pf, Mi.č.49I (300 Mi€)460 Kč
506Los č.506¬¬Bizone. Výplatní 60Pf, pás.přetisk, Mi.č.49I (80 Mi€)200 Kč
507Los č.507¬¬Dělník 80Pf, svislý přetisk (!), Mi.č.50 IIS, zk.Dr.Dub160 Kč
508¬¬Dělník 80Pf, norm.+obrácený síť.přet., Mi.č.51 IIDK (140 Mi€), zk.Schlegel360 Kč
509¬¬Číslice 24Pf, obrác.síť.přet.,Mi.č.60 IIK (120 Mi€) zk.Schlegel280 Kč
510¬¬Číslice 30Pf, norm.+obrác.řádk.přet.,Mi.č.63 IDK (150 Mi€) Kurzbefund Schlegel340 Kč
511¬¬Historické stavby 1948, série, z.14, Mi.č.73eg - 97eg (730 Mi€) 6 kraj.ks s počít.1700 Kč
512¬¬Historické stavby 1948, série, z.14, Mi.č.73eg - 97eg (730 Mi€) 1 kraj.ks s počít.1700 Kč
513¬¬Historické stavby 1,2,3,5DM, z.11, II.typ, Mi.č.97II wg - 100II wg (530 Mi€) 1200 Kč
514Los č.514¤BRD. 100 let něm.zn.1949, série, Mi.č.113 - 15 (140 Mi€)280 Kč
515Los č.515¤Osobnosti 1949, série, Mi.č.117 - 20 (170 Mi€)340 Kč
516Los č.516VBach.pečeť, série a zn.30Pf 100 let zn.,Mi.č.121-22, 115, příl.raz., (200 Mi€) 400 Kč
517Los č.517¬¬Pošt.trubky 70 Pf, Mi.č.136 (500 Mi€)1200 Kč
518Los č.518¬¬Pošt.trubky 80 Pf, Mi.č.137 (500 Mi€)1200 Kč
519Los č.519¬¬Pošt.trubky 90 Pf, Mi.č.138 (550 Mi€)1300 Kč
520Los č.520¬¬Pošt.trubky 90Pf, Mi.č.138 (550 Mi€) slabý lom přes růžek800 Kč
521¤Marián.okna 1951, série, Mi.č.139 - 40 (160 Mi€)360 Kč
522Los č.522¬¬C.Schurz 20Pf, roh.čtyřblok, Mi.č.155 (min.80 Mi€)160 Kč
523Los č.523¬¬J.v.Liebig 30Pfg, Mi.č.166 (60 Mi€)100 Kč
524Los č.524¬¬IFRABA 1953, série roh.čtyřbl., Mi.č.171-2 (200 Mi€)400 Kč
525Los č.525¬¬Osobnosti 1953, série, Mi.č. 173 - 76 (100 Mi€)300 Kč
526¬¬Heuss, kompl.série na norm.a fl.pap., Mi.č.177x - 96x, 179y - 86y, 259y - 60y (cca 350 Mi€), č.189,190 zk.Schlegel D.850 Kč
527Los č.527¬¬Heuss 25Pf, fl.pap., Mi.č.186Y, roh.čtyřbl.s DČ "1", posudek Schlegel D.300 Kč
528¬¬Heuss a číslice, kompl.sestava 15ks spojek, Mi.č.WZ 15-23, S 49-52 (125 Mi€)260 Kč
529Los č.529¬¬Heuss , sestava 15ks vodor.a svislých dvoj.-a třípásek (min.1000 Mi€)1000 Kč
530¬¬Osobnosti 1954, série, Mi.č. 200 - 203 (60 Mi€)100 Kč
531Los č.531¤Osobnosti 1955, série, Mi.č.222 - 25 (45 Mi€), 40Pf zk.Schlegel110 Kč
532Los č.532VOsobnosti 1955, série na výstř., Mi.č.222-25, č.222,3 - 2x100 Kč
533Los č.533¬¬IPA 1956, vodor.pár 20Pf s DV "chybějící Antily", Mi.č.240 I260 Kč
534Los č.534¬¬Dětem 1956, série roh.čtyřbl., Mi.č.243 - 46 (min. 80 Mi€)160 Kč
535Los č.535¬¬Hornictví 1957, série roh.čtyřbl., Mi.č.270-3 (min. 88 Mi€)180 Kč
536Los č.536¬¬10 let DM 1958, roh.čtyřbl.zn.20Pf s DV "bílý flek" na 2.ZP, Mi.č.291 I200 Kč
537Los č.537¬¬Sestava spojek,meziarší, bloků s kup., sešitk.listů, aj., vše na 7 výmět.deskách A5, převážně Heuss, vysoký katalog, vhodné pro specialisty!700 Kč
538Los č.538¬¬/¤Falza zn. Mi.č.1472 a 1588 (vyr.Oděsa), č.1472 na dopise250 Kč
539¬¬Ročník.album se zn.BRD 1973 a WB 1973, Mi.č.1 (1700 Mi€), zk.Schlegel1500 Kč
540Los č.540RDBRD. R-dop.frank.zn.Mi.č.111(3x),112 a zn.Bizone č.80,raz.Hückelhoven 19.9.49, př.raz.Bergen 20.9.49, (jen raz.zn.98 Mi€), uprostřed mimo zn.přeložen160 Kč
541RDR-dop-frank.sérií 100 let něm.zn.1949, Mi.č.113-5, červ.pam.raz., rez.zuby140 Kč
542RDR-dop.frank.m.j.sérií osobnosti, Mi.č.117 - 20 (260 Mi€), zasl.do Švýcarska460 Kč
543Los č.543cVýst.zn.Wuppertal 1951, dvě série na pam.listech, růz.pam.raz., (zn.220Mi€)400 Kč
544LDLet.dopis frank.zn.Mi.č.153-54,161, raz.Köln 30.3.53, stroj.př.raz.Haifa 3.4.53200 Kč
545Los č.545cPodací telegraf.formulář, poplatek zapl.35ks zn.Heuss 8Pf v různ. blocích, Mi.č.182, správná frankatura, posudek Schlegel přiložen400 Kč