07. Německo (3)


LosFotoStavPopis losuCenaProdej
482Los č.482¬¬W.Berlin. Černý přetisk "Berlin", série, Mi.č.1 - 20 (380 Mi€)1200 Kč1300 Kč
483¬¬Výpl.zn.20Pf, černý přetisk s DV zlomené "R", Mi.č.8 IV (250 Mi€), zk.Schlegel600 Kč
484Los č.484¤Pomoc Berlínu1949, série, Mi.č.68 - 70 (600 Mi€)1800 Kč1900 Kč
485Los č.485¬¬A.Lortzing 20 Pf, Mi.č.74 (60 Mi€)140 Kč
486Los č.486¬¬Marshall.plán (ERP) 20Pf, Mi.č.71 (100 Mi€)260 Kč
487Los č.487FDCLid.povstání 17.Juni 1953, série na dop.s raz.1.dne vydání (70 Mi€)140 Kč
488Los č.488cSestava 3ks celistv.z let 1952-53, pam.raz.,1x prošlá celina80 Kč
489Los č.489cZvony míru 1951/52, série na obálce, Mi.č.82-86, příl.raz.3.Weltmeisterschaft der Springreiter 2.7.55 (jen raz.zn.90 Mi€)180 Kč180 Kč
490Los č.490cZvony míru 1953, série na obálce, Mi.č.101-105, příl.raz.3.Weltmeisterschaft der Springreiter 2.7.55 (jen raz.zn.55 Mi€)110 Kč
491¤Obnova císař.kostela, série, Mi.č.106 - 109 (230 Mi€), zk.Schlegel500 Kč
492Los č.492¤Obnova císař.kostela 20+10Pf, čtyřblok, Mi.č.108 (220 Mi€), celé raz.220 Kč
493¤Výplatní 1954, série, Mi.č.140 - 54 (55 Mi€)80 Kč
494c9ks různ.korespondece Z.Berlin (frank.zn.Zvony), DR, GG, něm.okup., navíc 6ks svěžích celin Z.Berlína 100 Kč100 Kč
495Los č.495¬¬Sarrland. Přetisk 60C/3Pf, dvojpáska, dvoj.přet.(normal.+slepý), Mi.227II DD I , atest Hoffmann BPP přiložen900 Kč
496Los č.496¬¬Sarrland. Přetisk 2Fr/12Pf, dvoj.přet.(normal.+slepý), Mi.229 Z II DD, atest Hoffmann BPP přiložen1000 Kč
497Los č.497¬¬Přetisk na I.vyd., kraj.třípáska 1Fr/10Pf, Mi.č.230 Z I 90 Kč
498Los č.498¬¬Přetisk 2Fr/20Pf, kraj.pár (1 zn.s přetiskem - 2.bez přet.), Mi.č.232 II F (650 Mi€) atest Hoffmann přiložen1200 Kč
499Los č.499¬¬Den zn.1950, Mi.č.291 (100 Mi€)260 Kč260 Kč
500cSaarland,sestava 19ks R-dop.,let.dop.,dop.,lístků,balon.lety,pesté frank.,vysoký kat. 180 Kč260 Kč
501Los č.501¤Franc.zóna. Výplatní 1945/46, série, Mi.č.1 - 13 (250 Mi€)400 Kč460 Kč
502Los č.502¬¬Baden. Hans Baldung 20Pf, tisk zn.na klížené str., Mi.Spec.č.7G (50 Mi€)80 Kč
503Los č.503¬¬Baden. Výplatní 84 Pf, stříh.svislá dvojpáska se stroj.obtiskem, Mi.Spec.č.26U (min.120 Mi€)200 Kč
504Los č.504¬¬Rh-Pfalz. Výplatní 3Pf, tisk na klíž.str., Mi.Spec.č. 2G (40 Mi€)80 Kč
505Los č.505¬¬Rh-Pfalz. Výplatní 20Pf, stříhaná, Mi.Spec.č. 7U (40 Mi€)80 Kč
506Los č.506¬¬Rh-Pfalz. Výplatní 30Pf, stříhaná, Mi.Spec.č. 9U (45 Mi€)90 Kč
507Los č.507¬¬Rh-Pfalz. Výplatní 60Pf, tisk na klíž.str., Mi.Spec.č. 12G (50 Mi€)90 Kč
508Los č.508¬¬Rh-Pfalz. Výplatní 2Pf, stříh.s dol.okrajem, Mi.Spec.č. 16U 80 Kč
509Los č.509¬¬Rh-Pfalz. Výplatní 50Pf, stříhaná, Mi.Spec.č. 26U (40 Mi€)80 Kč
510Los č.510¬¬Rh.Pfalz. Výplatní 8 (Pf), Mi.č.36 (100 Mi€), nejdražší zn.ze série220 Kč
511Los č.511¬¬Württemberg. Výplatní 2Pf, tisk na klíž.str., Mi.Spec.č. 1G (50 Mi€)90 Kč
512RDWürttemberg, sestava 22 ks R-dop., bohatá frankatura200 Kč270 Kč
513Los č.513¤Bizone. Výplatní "M" 6Pf, Mi.Spec.č.20Ax (80 Mi€), zk.Hettler BPP200 Kč
514Los č.514¤Bizone. Výplatní "M" 6Pf, Mi.Spec.č.20C, zk.Hettler BPP80 Kč
515Los č.515¬¬Výplatní "M" 1RM, dvojpáska + 2z s chybotisky, Mi.Spec.č.35I,II,III (240 Mi€)440 Kč
516Los č.516¬¬Bizone 1948, Mi.49Ia,b, 49IIa,b, 53Ia,b, 54I obtisk, 54II (2) a I/II (1Pfg); sestava 10 ks lepších zn.s přetisky "Bandaufdruck" a "Netzaufdruck"; 1x dv, kat. 1.160 €2200 Kč
517¬¬Bizone. Let.připouštěcí zn.pro obchodní dopisy 1948, Mi.č.1, celý orig.sešitek 100 Kč100 Kč
518cSestava 19ks různých celistv.Bizone a Spol.vyd. (dopisy ,lístky, dofrak.celiny), smíšené i vícenásobné frankatury aj.120 Kč190 Kč
519Los č.519¬¬BRD - SRN. Otevření 1.něm.sněmu 1949, série, Mi.č.111 - 12 (100 Mi€)260 Kč
520Los č.520¬¬100 let něm.zn.1949, série, Mi.č.113 - 15 (100 Mi€), pěkné krajové resp.roh.kusy300 Kč340 Kč
521Los č.521¬¬ZT Firmy Bruckmann na zn."100 let něm.zn.1949", kraj.kus, rám téměř shodný se zn.Mi.č.113, orig.lep, posudek Schlegel přiložen500 Kč
522Los č.522¬¬Osobnosti 30+15Pf, Mi.č.120 (70 Mi€), pěkný rohový kus200 Kč
523Los č.523¤Bachova pečeť 1950, série, Mi.č.121 - 22 (100 Mi€)200 Kč
524Los č.524¬¬Pošt.trubky 1951/52, série, Mi.č.123 - 38 (2200 Mi€)6600 Kč
525Los č.525¬¬Marián.okna 1951, série, Mi.č.139 - 40 (220 Mi€)660 Kč
526Los č.526¤Marián.okna 1951, série, Mi.č.139 - 40 (170 Mi€)420 Kč
527Los č.527¤Marian.okno 10+5Pf, Mi.č.140 (80 Mi€)140 Kč140 Kč
528Los č.528¤Marian.okno 20+5Pf, Mi.č.140 (85 Mi€)150 Kč150 Kč
529Los č.529¤Nár.výstava zn.NBA 1951, série, Mi.č.141 - 42 (100 Mi€)200 Kč
530Los č.530¤Výst.zn.Wuppertal 1951, série, Mi.č.141-42 (100 Mi€)200 Kč
531Los č.531¤Osobnosti 30+10Pf, Mi.č.146 (120 Mi€)220 Kč
532Los č.532¬¬Osobnosti 1952, série, Mi.č.156 - 59 (130 Mi€)330 Kč
533Los č.533¬¬Osobnosti 30+10Pf, Mi.č.159 (90 Mi€)220 Kč
534Los č.534¬¬F.Reis 30Pf, Mi.č.161 (55 Mi€)110 Kč
535Los č.535¤J.v.Liebig 30 Pf, Mi.č.166 80 Kč
536Los č.536¬¬Výstava dopravy 1953, série, Mi.č.167 - 70 (80 Mi€)200 Kč200 Kč
537Los č.537¬¬IFRABA 1953, série, Mi.č.171 - 72 (50 Mi€)120 Kč
538Los č.538¬¬IFRABA 1953, série, Mi.č.171-72 (50 Mi€)110 Kč
539Los č.539¤IFRABA 1953, série, Mi.č.171-72 (55 Mi€)100 Kč
540Los č.540VIFRABA 1953, série na výstř., Mi.č.171-72 , přílež.raz.90 Kč
541Los č.541¬¬Osobnosti 1953, série, Mi.č.173 - 76 (100 Mi€)250 Kč250 Kč
542Los č.542¬¬Nansen 30+10Pf, konc.hodn.ze série, Mi.č.176 (75 Mi€)110 Kč
543Los č.543VOsobnosti 1953, série na výstř., Mi.č.173-76140 Kč
544Los č.544¤Osobnosti 1953, série, Mi.č.173 - 76 (100 Mi€)200 Kč200 Kč
545¬¬Heuss 6Pf, Mi.č.180, pár s dol.okrajem a HAN 1529254 2 (80 Mi€)160 Kč
546Los č.546¬¬Heuss 50Pf, 60Pf, Mi.č.189, 190 (245 Mi€)550 Kč
547¬¬Heuss 50Pf, Mi.č.189x (250 Mi€), nálepka na okraji, zn.bezvadná460 Kč
548Los č.548¬¬Heuss 60Pf, Mi.č.190x (45 Mi€)80 Kč
549Los č.549¬¬Heuss 60Pf, Mi.č.190 (45 Mi€)80 Kč
550Los č.550¬¬Heuss, sestava zn.na fl.pap., 7ks, Mi.č.179y - 86y 120 Kč
551Los č.551¬¬Heuss, sestava 15ks svisl.a vodor.dvojpásek a třípásek (přes 1000 Mi€)1200 Kč
552Los č.552¬¬Heuss, sestava 15ks svisl.a vodor.dvojpásek a třípasek (přes 1000 Mi€)1200 Kč
553Los č.553¤Číslice + Heuss 1 + 5Pf (2x), čtyřbl., pr.X, Mi.č.W 17 (50 Mi€)80 Kč
554¬¬WESTROPA 1955, roh.serie čtyřbl., Mi.č.217-18 (70 Mi€)110 Kč
555Los č.555¤Osobnosti 1955, série, Mi.č.222 - 25 (45 Mi€)80 Kč
556Los č.556¤Osobnosti 40+10Pf, Mi.č.225 (40 Mi€)80 Kč
557Los č.557¤Příplatk.série dětem 1956, Mi.č.243 - 46 (120 Mi€)220 Kč
558Los č.558¤Příplatk.série - hornictví 1957, rohové kusy, Mi.č.270 - 73 (140 Mi€)240 Kč
559Los č.559¬¬T.Heuss 1959, roh.série čtyřbl., Mi.č.302 - 305 (min.90 Mi€)200 Kč200 Kč
560Los č.560VT.Heuss 1959, krajové .série čtyřbl., Mi.č.302 - 305 (min.1300 Mi€), vzácné1800 Kč
561Los č.561¤/DBeethoven 1959, všechny komb.spojek, 2 aršíky (1x pam.,1x d.raz.), 1x FDC , 1x dopis s ½ aršíku (cca 400 Mi€)400 Kč
562¬¬Sestava 6ks ** zn.a aršíku (raz.) s různ.DV a popisem, někt.zk. (kat.345 Mi€)240 Kč
563Los č.563¬¬100 let mostu u Müngstenu 100Pf, nezoubk., Mi.č.1931U (Michel cenu neuvádí, kat.Philex 700 €), fotoatest Schlegel BPP přiložen1800 Kč
564Los č.564¬¬Kat.v.Bora 110Pf, nezouk., Mi.č.2029U (400 Mi€), krajový kus1000 Kč
565Los č.565cVolba Spolk.prezidenta 1949, zn.Mi.č.111,112 s přílež.raz., jen.zn.100 Mi€200 Kč
566Los č.566cDva obr.lístky se zn.Mi.č.111,112, s přílež.raz."1.příjezd spolk.prezidenta na zámek Augustusburg"160 Kč
567Los č.567CSestava 7ks dopisnic "1.Zahájení spolk.sněmu 1949", z toho 4 prošlé180 Kč
568cSestava 31 R.dop.,let.dop.obyč.dop.s pestrou frankat.vč.Mi.č.111,112, spojek, navíc 4 svěží celiny se zaplac.odpovědí, kat.raz.zn.přes 300 Mi€320 Kč
569LDZahajovací lety do USA, 5ks let.dop.frank.let.zn.Mi.č.205 - 208120 Kč130 Kč
570Los č.570cSestava 7ks celistvostí z let 1952-55, vše s pam.raz., prošlé (jen raz.zn.117 Mi€)180 Kč180 Kč
571Los č.571¤Nizozemsko. Přetisk.vyd.1920, Mi.č.99, 100 (200 Mi€)400 Kč550 Kč
572Los č.572¬/¬¬Výst.zn.Haag 1924 (Wilhelmina), série, Mi.č.138 - 40 (250 Mi€), č.140 svěží400 Kč400 Kč
573Los č.573¬¬Pomoc námořníkům 1933, příplatk.série, Mi.č.262 - 65 (150 Mi€)440 Kč
574Los č.574DPředzn.dopis z VENLO zasl.r.1833 do Bruselu, obě červ.raz.,červ.raz.Franco160 Kč
575Los č.575DObchodní dopis z VENLO (červ.raz.) zasl.r.1837 do Luttichu120 Kč
576Los č.576DDopis z ROTTERDAMu (červ.raz.) zasl.r.1857 do HUY (červ.raz.)100 Kč
577Los č.577DDopis frank.zn.10C, Mi.č.8, zasl.r.1870 z Roterdamu do Cách100 Kč
578CČB pohl. s natišť. zn. 5/7½C dofrank.zn.Mi.č.429 zasl.r.1946 do USA120 Kč
579Los č.579¤Norsko. Pošt.trubka 6 Sk, Mi.č.20 (55 Mi€)100 Kč
580¬¬Polská kultura 1948, aršík, Mi.č.Bl.10 (260 Mi€)550 Kč650 Kč
581Los č.581¬¬Výst.zn.POLSKO 1960 (100 let.zn.) čtyřblok, Mi.č.1177 Klbg, (75 Mi€)140 Kč
582¬¬Měst.pošta - Zawiercie, 10Fen, bez kontr.přetisku, Mi.č.1 III (100 Mi€), dvl100 Kč
583¬Portugalsko. Výplatní 25R, Mi.č.2b (* 1200 Mi€), zbytky klihu500 Kč
584Los č.584¬/(¬)Jindřich Mořeplavec 5 Reis- 1000 Reis, serie, Mi.96-108, kat. 1800 €3600 Kč
585Los č.585¬¬300 let patronky Portugalska 1946, aršík, Mi.č.Bl.12 (110 Mi€)320 Kč320 Kč