8. Německo (3)


LosFotoStavPopis losuCenaProdej
531Los č. 531¬¬BRD. 1.něm.sněm 1949, série, Mi.č.111 - 12 (120 Mi€)240 Kč240 Kč
532Los č. 532¬¬1.něm.sněm 10Pf, Mi.č.111 (50 Mi€)110 Kč
533Los č. 533¤75 let UPU 30Pfg, Mi.č.116 (50 Mi€)100 Kč
534¬¬100 let něm.zn. 30Pf, dvojpáska s okrajem, Mi.č.115 (100 Mi€)300 Kč300 Kč
535¬¬Mariánská okna, série, Mi.č.139 - 40 (200 Mi€), pěkné600 Kč600 Kč
536Los č. 536¬¬Marian.okno 20+5Pf, Mi.č.140 (110 Mi€)280 Kč280 Kč
537Los č. 537¤Okna 1951, série, Mi.č.139 - 40 (160 Mi€), zk.Schlegel400 Kč400 Kč
538Los č. 538¤Marian.okno 10+5Pf, Mi.č.140 (80 Mi€)160 Kč
539Los č. 539¤Marian.okno 20+5Pf, Mi.č.140 (85 Mi€)180 Kč
540VMariánská okna, série na výstř.s celým raz., Mi.č.139 - 40 (160 Mi€)400 Kč
541Los č. 541¬¬Výst.zn.Wuppertal 1951, kraj.série, Mi.č.141-42 (90 Mi€)240 Kč240 Kč
542Los č. 542¬¬Výst.zn.Wuppertal 20+3Pf, Mi.č.142 (50 Mi€)120 Kč120 Kč
543Los č. 543¤Výst.zn.Wuppertal 1951, série, Mi.č.141-42 (100 Mi€)240 Kč
544Los č. 544¬¬Osobnosti 1951, série, Mi.č.143 - 46 (140 Mi€)340 Kč340 Kč
545Los č. 545¬¬Osobnosti 30+10Pf, Mi.č.146 (110 Mi€)260 Kč260 Kč
546Los č. 546¤Osobnosti 30+10Pf, Mi.č.146 (120 Mi€)240 Kč
547¬¬M.Luther 10Pf, šestiblok, Mi.č.149 (90 Mi€)140 Kč
548Los č. 548¬¬N.Otto 30 Pf, Mi.č.150 (32 Mi€)80 Kč
549¬¬Helgoland 20Pf, kraj.čtyřblok, Mi.č.152180 Kč
550Los č. 550¬¬Osobnosti 30+10Pf, Mi.č.159 (90 Mi€)220 Kč220 Kč
551¬¬Reis 30Pf, roh.kus, Mi.č.161150 Kč
552Los č. 552¬¬F.Reis 30Pf, Mi.č.161 (55 Mi€)120 Kč
553Los č. 553¬¬Výplatní 20Pf, roh.čtyřblok, Mi.č.162 (72 Mi€)150 Kč
554Los č. 554¬¬Museum München 10+5Pf, roh.čtyřblok, Mi.č.163 (120 Mi€)240 Kč240 Kč
555Los č. 555¬¬Červený kříž 10Pf, kraj.čtyřblok, Mi.č.164 (88 Mi€)220 Kč
556Los č. 556¬¬J.v.Liebig 30 Pf, kraj.čtyřblok, Mi.č.166 (140 Mi€)360 Kč360 Kč
557Los č. 557¤J.v.Liebig 30 Pf, Mi.č.166 80 Kč
558Los č. 558¬¬Výstava něm.dopravy 1953, série, Mi.č.167 - 70 (85 Mi€)230 Kč230 Kč
559Los č. 559¬¬IFRABA 1953, série, Mi.č.171-72 (50 Mi€)120 Kč
560Los č. 560¤IFRABA 1953, série, Mi.č.171-72 (55 Mi€)120 Kč
561Los č. 561VIFRABA 1953, série na výstř., Mi.č.171-72 , přílež.raz.90 Kč
562Los č. 562VOsobnosti 1953, série na výstř., Mi.č.173-76160 Kč
563Los č. 563¤Osobnosti 1953, série, Mi.č.173 - 76 (100 Mi€)220 Kč
564Los č. 564¬¬Nansen 30+10Pf, konc.hodn.ze série, Mi.č.176 (75 Mi€)120 Kč
565Los č. 565¬¬T.Heuss, série, Mi.č.177 - 96 (300 Mi€)550 Kč550 Kč
566¬¬Heuss 1954, série, Mi.č.177-96 (300 Mi€)550 Kč
567¬¬Heuss 6Pf, Mi.č.180, pár s dol.okrajem a HAN 1529254 2 (80 Mi€)180 Kč
568Los č. 568¬¬Heuss 60Pf, Mi.č.190x (45 Mi€)80 Kč
569Los č. 569¬¬Heuss 60Pf, Mi.č.190 (45 Mi€)80 Kč
570¬¬Heuss 1954/60, série na fl.pap., 8ks, Mi.č.179y,181y,183-6y,259-60y (68 Mi€)160 Kč
571Los č. 571¬¬Heuss, sestava zn.na fl.pap., 7ks, Mi.č.179y - 86y 140 Kč
572Los č. 572¬¬Heuss roh.svislá třípáska 8+20+8Pf, Mi.Spec.č.S 50Y II (140 Mi€)280 Kč
573Los č. 573¬¬Heuss roh.svislá třípáska 20+8+20Pf, Mi.Spec.č.S 52Y II (80 Mi€)160 Kč
574Los č. 574¬¬Heuss, sestava 16ks svisl.a vodor.dvojpásek a třípasek (přes 1000 Mi€)1400 Kč1400 Kč
575¬¬Heuss + číslice, vodor.pětipáska, pr.Y, Mi.č.285+179+183+185+182 230 Kč
576¤Heuss + číslice, vodor.pětipáska, pr.Y, Mi.č.285+179+183+185+182 (min.210 Mi€) zk.Schlegel BPP260 Kč
577Los č. 577¤Číslice + Heuss 1 + 5Pf (2x), čtyřbl., pr.X, Mi.č.W 17 (50 Mi€)80 Kč
578¬¬Heuss, sestava 15ks svisl.a vodor.dvojpásek a třípasek (přes 1000 Mi€)1400 Kč
579Los č. 579¬¬Osobnosti 1954, série, Mi.č.200 - 3 (55 Mi€)120 Kč120 Kč
580¬¬WESTROPA 1955, roh.serie čtyřbl., Mi.č.217-18 (70 Mi€)120 Kč
581Los č. 581¬¬Osobnosti 1955, série, Mi.č.222 - 25 (40 Mi€)80 Kč
582Los č. 582¤Osobnosti 1955, série, Mi.č.222 - 25 (45 Mi€)80 Kč
583Los č. 583¤Osobnosti 40+10Pf, Mi.č.225 (40 Mi€)80 Kč
584Los č. 584¤Fl.Nachtigal 40+10Pf, konc.hodn.ze série, Mi.č.225 80 Kč
585¤Příplatk.série dětem 1956, Mi.č.243 - 46 (120 Mi€)240 Kč
586¤Heuss 30Pf, fl.pap., Mi.č.259y (200 Mi€) zk.Schlegel500 Kč
587¤Příplatk.série - hornictví 1957, rohové kusy, Mi.č.270 - 73 (140 Mi€)280 Kč
588¤Číslice "1", svislá pětipáska, pr.4X, Mi.č.285X (125 Mi€)240 Kč240 Kč
589¬¬T.Heuss 1959, roh.série čtyřbl., Mi.č.302 - 305 (min.90 Mi€)220 Kč
590VT.Heuss 1959, krajové .série čtyřbl., Mi.č.302 - 305 (min.1300 Mi€), vzácné2000 Kč
591Los č. 591¤/DBeethoven 1959, všechny komb.spojek, 2 aršíky (1x pam.,1x d.raz.), 1x FDC , 1x dopis s ½ aršíku (cca 400 Mi€)450 Kč
592¬¬Sestava 6ks ** zn.a aršíku (raz.) s různ.DV a popisem, někt.zk. (kat.345 Mi€)260 Kč
593Los č. 593¬¬100 let müngst.mostu 100Pf, nezoubk., Mi.č.1931U (Michel cenu neuvádí, kat.Philex 700 €), fotoatest Schlegel BPP přiložen2000 Kč
594Los č. 594¬¬Kat.v.Bora 110Pf, nezouk., Mi.č.2029U (400 Mi€), krajový kus1100 Kč
595cVolba Spolk.prezidenta 1949, zn.Mi.č.111,112 s přílež.raz., jen.zn.100 Mi€220 Kč
596cDva obr.lístky se zn.Mi.č.111,112, s přílež.raz."1.příjezd spolk.prezidenta na zámek Augustusburg"200 Kč
597CSestava 7ks dopisnice "1.Zahájení spolk.sněmu 1949", z toho 4 prošlé210 Kč
598LD1.zámoř.let Hamburg - N.York (Lufthansa) frank.let.sérií Mi.č.205 - 208 a zn.Z.Berlína Mi.č.100, 103, přílež.raz.Hamburg-Flughafen 8.6.55 200 Kč200 Kč
599RDR-dop.frank.aršíkem Mi.č.Bl.2, raz."Frankfurt (Main) 9.2.60", zasl.do Znojma (120 Mi€)240 Kč
600Los č. 600DSlepecký dopis frank.zn.5Pf, Mi.č.1448, d.raz.Saarbrücken 15.2.90 zasl.let.do Berlína vč.obsahu130 Kč130 Kč
601CSestava 19ks převážně neupotř.celin do r.196080 Kč90 Kč