7. Německo (2)


LosFotoStavPopis losuCenaProdej
396Los č. 396VKaroliny. Provizorium "Ponape", půlená zn.Mi.č.9 na výstř.s celým raz. (70 Mi€)180 Kč220 Kč
397Los č. 397DOkup.Belgie. Dop.frank.sérií, Mi.č.1-9, raz.Brüssel 7.9.15, př.raz.Echternach 9.9.15120 Kč120 Kč
398¤Něm.okup.,vojen.správa v Rumunsku, 11ks výpl.zn.+ 1x Porto (min.80Mi€)90 Kč90 Kč
399¬/¤Něm.okup.,vojen.správa v Rumunsku, 2x Porto, 7x Zwangszuschlagsmarken Mi.č.1-5,7 (min.90Mi€), č.2 obr.přetisk, Michel neuvádí80 Kč80 Kč
400Los č. 400¬¬Abstimmungsgebiet Allenstein, Germania 15Pf, Mi.č.4b (170 Mi€), sign.380 Kč
401Los č. 401¬¬Allenstein, výplatní 1.25M, kraj.čtyřbl., Mi.č.25b (100 Mi€), zk.Dr.Hochstädter320 Kč
402¤Allenstein. Přetisk.vyd.1,50M, 2ks, Mi.č.26a,b (105 Mi€)90 Kč90 Kč
403Los č. 403¬¬Abst.Marienwerder, výplatní 5M, Mi.č.14a (75 Mi€), sig.Mikulski160 Kč160 Kč
404Los č. 404VPřetisk.vyd. 1M/2Pf na výstř.s celým raz., typ AIH, Mi.č.22 (80 Mi€), zk.Klein 160 Kč160 Kč
405¤Marienwerder 5Pf, obrácený přet., Mi.č.15K (250 Mi€)240 Kč240 Kč
406¤Plebiscit.území, Oberschlesien 1920, série, 31ks, barvy, Mi.č.13 - 29 (ca.60Mi€) 80 Kč
407Los č. 407VSaargebiet. Přetisk na Ger.2½Pf, Mi.č.2b I (300 Mi€), posudek (Befund) A.Braun BPP přiložen800 Kč
408Los č. 408¬¬Diagonál.přetisk na Ger.5Pf, typ III, Mi.č.4III F, (900 Mi€), sign.Dub aj.1800 Kč
409Los č. 409¬¬Přetisk "Sarre" na zn.DR 5Pf Germ., Mi.Spec.č.4B II, zk.A.Burger BPP220 Kč
410Los č. 410VPosun.přetisk na Ger.15P, typ I, Mi.č.7 IFII (280 Mi€)600 Kč
411Los č. 411¬¬Výplatní 5Fr, Mi.č.97 (min.150 Mi€), dvojpáska se celým okrajem tisk.listu320 Kč340 Kč
412Los č. 412¤Krajinky 5Pf, osmiblok, Mi.č.53 z toho 2x protich.dvojice 90 Kč
413Los č. 413¤Krajinky 30Pf, osmiblok, Mi.č.58, z toho 2x protich.dvojice 200 Kč
414Los č. 414¤Krajinky 40Pf, osmiblok, Mi.č.59, z toho 1x protich.dvojice 90 Kč
415Los č. 415¤Krajinky 3C/20Pf, dvanáctiblok, Mi.č.70, z toho 2x protich.dvojice 110 Kč
416Los č. 416¤Letecká 60C s DV, Mi.č.Spec.158III (150 Mi€), Kurzbefund Ney BPP přilož.220 Kč
417Los č. 417CSaargebiet 1920, celá peněžní průvodka 10Pf, typ III, svěží, Mi.č. A 4 180 Kč
418Los č. 418¤Danzig. Přetisk na Ger.1½M/3Pf, typ II, Mi.č.27 II (120 Mi€), zk.Infla Berlin260 Kč340 Kč
419Los č. 419¬¬Znak 50(Pf), stříh.s okrajem, Mi.ř.80 U (80 Mi€), zk.Kniep BPP200 Kč210 Kč
420Los č. 420¬¬Znak 1 M, stříh.s okrajem, Mi.ř.83 U (60 Mi€), zk.Kniep BPP150 Kč160 Kč
421Los č. 421¬¬Znak 1.20 M, stříh., Mi.ř.84 U (120 Mi€)240 Kč290 Kč
422Los č. 422¤Výplatní 100000M, stříh.,kraj.,Mi.č.155 U, Kurzbefund Gruber BPP přilož.460 Kč500 Kč
423Los č. 423¤Letecké 250 000M, stříh.,kraj.,Mi.č.177 U, Kurzbefund Gruber BPP přilož.460 Kč500 Kč
424Los č. 424VLetecké 500 000M, stříh.na výstř., Mi.č.178 U, Kurzbefund Gruber BPP přilož.460 Kč500 Kč
425Los č. 425¬¬Služení 50M, Mi.č.33, výrazný posun přet."D M"200 Kč
426Los č. 426¬¬Doplatní 1927, série, Mi.č.38-39 (55 Mi€)120 Kč120 Kč
427¤Gen.Govern. Přetisk.vyd. 24Gr/25Gr, Mi.č.14 I (120 Mi€)140 Kč
428¬¬Výplatní 30Gr/30Gr, vada přetisku, Mi.č.23 I (120 Mi€)160 Kč160 Kč
429¤/VStavby, 2 kraj.zn.a 1x kraj.čtyřbl., barevné čárky na okraji, Mi.č.43Bsr, 47Bsr, 51Bsr (75 Mi€)80 Kč
430Los č. 430¬¬/¤Kultur.osobnosti 1944, 2x svěží série vč.122I, 1x raz.čtyřbloky a série vč.122I na dvou deskách A5 (86 Mi€)90 Kč
431Los č. 431cElsaß. Balík.průvodka frank.smíš.frankat.zn.DR Mi.č.784 a zn.s přetiskem Elsaß, Mi.č.13, raz."Mülhausen (Els) 8.12.41100 Kč
432Los č. 432DNěm.okup.II Guernsey, dop.frank.půl.brit.zn.Mi.č.218, raz.Guernsey 27.DE 40100 Kč100 Kč
433Los č. 433¬¬N.Okup.II Jersey, 2 kraj.čtyřbl. ½P, 3 kraj.čtyřbl.zn.1P, různ.pap.lep,barvy120 Kč130 Kč
434Los č. 434¤Kurland, přetisk AH 6/5 (Pf), čtyřblok,Mi.č.1 (min.300 Mi€), Befund v.Loo BPP900 Kč
435Los č. 435c/RDSestava 8 R-dop.a 5 obraz.celin s přet.Lothringen z r.1940, raz.Metz200 Kč
436Los č. 436¤Kompl.sestava spojek AH s přetiskem "Ostland", Mi.č.S1 - S4 (140 Mi€) 300 Kč320 Kč
437Los č. 437¬¬Zara 1943, ital.zn.5C s přetiskem, Mi.č.1 (160 Mi€)180 Kč180 Kč
438Los č. 438¬¬Něm.okup.Francie. Legie 1942, nezoubk.ZT , Mi.č.X P (250 Mi€), zk.Pickenpack550 Kč550 Kč
439Los č. 439DNěm.PP. Dopis vojáka dobrovol.SS-Legií (Odd.Jugoslávie) zasl.do Lublaně, červ.raz.něm.PP500 Kč
440Los č. 440DLokál.vyd.Meissen 1945, R-dopis frank.zn.AH s přetiskem, m.j.Mi.č.2 (2x)200 Kč200 Kč
441Los č. 441DLokál.vyd.Mindelheim (Kirchheim) 1945, dopis frank.nálepkou."Gebühr bezahlt …..Rpf", dopsána "3", Mi.č.1w (300 Mi€), atest Dr.Arenz přiložen600 Kč600 Kč
442Los č. 442¬¬Spol.vyd.(Kontrollrat) 1946. Výst.zn.Berlin, série zoubk.a střih.zn.z aršíku,Mi.č.924-6 A,B220 Kč
443VVýplatní 5M, na výstřižku, Mi.č.962 (100 Mi€), zk.Schlegel BPP140 Kč
444Los č. 444RDNotář.R-dopis frank.m.j.zn.Mi.č.961,962 raz."Besigheim (Würt.) 22.6.48"200 Kč200 Kč
445Los č. 445cVeletrh Hannover 1948, 2 pam.listy s čtyřbl.a raz., Mi.č.V Zd1, V Zd2 (300 Mi€)750 Kč
446Los č. 446¤SBZ. Meckl.-Vorpommern, výplatní 6Pf, Mi.č.6y (240 Mi€), sign.Thom BPP360 Kč
447Los č. 447¬¬Výplatní 8Pf, stříh., Mi.Spec.č.11xbUu 180 Kč180 Kč
448Los č. 448¤Výplatní 12Pf, pár svisle nezoubk., Mi.Spec.č.18Ib Us (min.600 Mi€)550 Kč550 Kč
449Los č. 449¬¬Dětem 1946, 4x série (2 čtyřbl.+ 2 dvojpásky), Mi.č.26 - 28 (720 Mi€)720 Kč
450Los č. 450¬¬Dětem 6+14 Pf, stříh., tisk na klihu, Mi.Spec.č.26aU G (120 Mi€)220 Kč
451Los č. 451¬¬Ost.Sachsen. Výplatní 1945, neúpl.série, z.11½, Mi.č.42DIII - 50DIII, chybí 15Pf, (330 Mi€)400 Kč400 Kč
452Los č. 452¬¬Ost-Sachsen. Číslice, jen svisle zoubk.série, Mi.č.42E - 50E (750 Mi€), atest Jasch BPP přiložen, odstíny barev a kvalita popsány v atestu, pěkné2000 Kč2000 Kč
453Los č. 453¬¬Ostsachsen. Výplatní 8Pf, Mi.Spec.č.44bG (150 Mi€), zk.Ströh BPP280 Kč280 kč
454Los č. 454¬¬Ostsachsen. Výplatní 15Pf, krajová, Mi.Spec.č.47bG (250 Mi€), zk.Ströh BPP500 Kč500 Kč
455Los č. 455¬¬Provinz Sachsen. Výplatní 15Pf, pr.X, Mi.č.80X a (700 Mi€)650 Kč650 Kč
456Los č. 456¬¬Sasko. Výplatní 40Pf, roh čtyřbl., Mi.č.84Xa (min.160 Mi€), zk.Dr.Jasch BPP200 Kč200 Kč
457Los č. 457¤W.Sachsen, Výplatní 6Pf, stříh, Mi.č.124 X U (250 Mi€)280 Kč280 Kč
458Los č. 458¬¬Westsachsen. Výplatní 60Pf, pr.Y, Mi.Spec.č.137w a Y (400 Mi€), fotoatest Ströh BPP přiložen, bezvadné 900 Kč900 Kč
459Los č. 459¬¬Westsachsen. Výplatní 40Pf, pr.X, Mi.Spec.č.136w c X (300 Mi€), Kurzbefund Ströh BPP přiložen, bezv.550 Kč550 Kč
460Los č. 460¬¬Dvojitý přetisk.SBZ na zn.Kontrollrat, Mi.č.184DD I, 188DD I, 190DD II, 193DD I (160 Mi€), 3 zn.zkoušené380 Kč380 Kč
461Los č. 461¤Dvojitý přetisk.SBZ na zn.Kontrollrat, Mi.č.182DD I, 184DD I, 190DD II (140 Mi€), č.190DD II zk.280 Kč280 Kč
462¬¬Přetisk.vyd.60Pf, Mi.č.195 (80 Mi€), zk.Weigel180 Kč
463Los č. 463¤Přetisk.vyd.1948, výpl.8Pf, obr.přetisk, Mi.Spec.č.202v x K (80 Mi€)110 Kč
464Los č. 464¬¬Výpl.12Pf, kraj.čtyřbl., 2 zn.dolní řady normal.přetisk + 2x slepý přetisk, Mi.Spec.č.204 wa z DD II (min.100 Mi€)240 Kč
465Los č. 465¬Osobnosti 15Pf, kraj.bez dol.perfor., Mi.Spec.č.217Uu (80 Mi€)90 Kč
466Los č. 466¬¬Osobnosti 50Pf, kraj.stříh., Mi.Spec.č.219U (100 Mi€)180 Kč
467Los č. 467¤NDR. Sv.hry mládeže 1951 Berlín, série, dárk.deskách DP s raz.1.dne vyd. (55 Mi€)100 Kč
468¬¬K.Marx 1953, pam.knížka, Mi.č.S 344 - S 353 (75 Mi€)120 Kč
469¤K.Marx 1953, pam.knížka, zn.s pam.raz., Mi.č.S 344 - S 353 (130 Mi€)140 Kč140 Kč
470Los č. 470¬¬Stavby 1990, dva tisk.listy zn.30Pf, 50Pf pro sešitky, Mi.č.MHB 20/21 (120 Mi€) foto ex.180 Kč
471Los č. 471¤Služební (Dienst.D) 20Pf na výstř., Mi.č.D2 (350 Mi€)460 Kč
472Los č. 472¬¬Propaganda falzum 20Pf, Mi.č.10 (120 Mi€), sign.140 Kč
473Los č. 473RDR-dop.frank.sérií Mi.č.464-6, Bl.č.11, Bl.č.12, raz.Zwónitz 18.7.1955, zasl.do Potštejna (109 Mi€)320 Kč
474Los č. 474RDR-dop.frank.zn.Mi.č.245,246-7,248-9,275, raz."Otiersleben 13.11.50 Magdeburg", (119 Mi€), zasl.do ČSR350 Kč
475Los č. 475¬¬W.Berlin. Výpl.zn.20Pf, černý přetisk s DV zlomené "R", Mi.č.8 IV (250 Mi€), zk.Schlegel660 Kč
476Los č. 476¬¬Červený přetisk, série, Mi.č.21 - 34 (1400 Mi€), č. 33 s okrajem, vše zn.zk.Schlegel BPP, pěkné5000 Kč6400 Kč
477Los č. 477¬¬75 Let UPU, série, Mi.č.35 - 41 (750 Mi€), č.41 mírné lomy pap.1700 Kč2200 Kč
478Los č. 478¤Goethe 1949, série na čb pohl., Mi.č.61- 63 (200 Mi€), příl.raz.Berlin 11.8.49400 Kč
479Los č. 479cERP 20Pf, Mi.č.71, na pam.lístku s raz.1.dne vyd.1.10.50100 Kč
480Los č. 480¤Berl.filharmonie 10+5Pf, série, Mi.č.72 (40 Mi€)80 Kč
481Los č. 481CCelin.dopisn.10Pf (stavby) dofrank.zn.20 Pf Lortzing, Mi.č.74, raz.Berlin 29.5.51140 Kč
482¤Den zn.1951, série, Mi.č.80 - 81 (70 Mi€), zk.Schlegel160 Kč
483Los č. 483¬¬Zvony míru 1951, srdce vpravo, série s okrajem, Mi.č.82 - 86 (120 Mi€)360 Kč550 Kč
484¤Zvony Míru 1951/52, série, Mi.č.82 - 86 (100 Mi€)240 Kč
485Los č. 485¤Zvony míru 1951 - srdce vpravo (90 Mi€)200 Kč
486Los č. 486RDR-dopis frank.zn.Mi.č.82, 85-86, raz.Berlin 13.2.52220 Kč
487Los č. 487¤Obnova císař.kostela, série, Mi.č.106 - 109 (230 Mi€), zk.Schlegel550 Kč
488Los č. 488¤Obnova císař.kostela 20+10Pf, čtyřblok, Mi.č.108 (220 Mi€), celé raz.260 Kč
489¤Obnova císař.kostela 30+15Pf, Mi.č.109 (100 Mi€), zk.Schlegel260 Kč
490¬¬Výst.zn.1954 (Postillion) 20+10Pf, kraj.čtyřbl., Mi.č.120 (72 Mi€)170 Kč210 Kč
491¤Výplatní 1954, série, Mi.č.140 - 54 (55 Mi€)80 Kč
492LRDLet.R-dopis do Brazilie, 2 série, Mi.č.106-9, 110-11, raz.Bielefeld 1 16.19.53, př.raz.Lajeado 22.10.53 Brasil, malá část zadní str.odtržena400 Kč
493CDopisnice 10Pf s přet.Berlin, Mi.č.P 3, nepoužitá, zk.Schlegel BPP140 Kč
494Los č. 494¬¬Saarland. Přetisk 60C/3Pf, dvojpáska, dvoj.přet.(normal.+slepý), Mi.227II DD I, atest Hoffmann BPP přilož.1000 Kč
495Los č. 495¬¬Přetisk 2Fr/12Pf, dvoj.přet.(normal.+slepý), Mi.229 Z II DD, atest Hoffmann BPP přiložen1200 Kč
496Los č. 496¬¬Přetisk na I.vyd., kraj.třípáska 1Fr/10Pf, Mi.č.230 Z I 100 Kč
497Los č. 497¬¬Přetisk 2Fr/20Pf, kraj.pár (1 zn.s přetiskem - 2.bez přet.), Mi.č.232 II F (650 Mi€) atest Hoffmann přiložen1300 Kč
498Los č. 498CMIBASA 1950, Den zn..Mi.291 na CM s pam.raz., neprošlé280 Kč
499Los č. 499CMDen zn.1952, 1953, zn.Mi.č.316, 342 na CM s pam.raz., neprošlé100 Kč
500Los č. 500¤Den zn.1954, meziarší s hor.kup., Mi.Spec.č.348 ZW (90 Mi€)140 Kč140 Kč
501Los č. 531¬¬OPD. Heuss 1957, série, Mi.č.380 - 99 (75 Mi€)160 Kč
502Los č. 531¬¬Fr.zona. Baden. Hans Baldung 20Pf, tisk zn.na klížené str., Mi.Spec.č.7G (50 Mi€)90 Kč
503Los č. 502¬¬Baden. Výplatní 84 Pf, stříh.svislá dvojpáska se stroj.obtiskem, Mi.Spec.č.26U (min.120 Mi€)220 Kč
504¬¬Baden. Výplatní 1948, série, Mi.č.28 - 37 (200 Mi€)440 Kč440 Kč
505¬¬Baden. Obnova m.Freiburg, aršík, Mi.č.Bl.1A (70 Mi€)200 Kč
506¬¬Baden. Kongr.Konstanz 1949, zn.30Pf, Mi.č.46 I, roh.kus100 Kč
507Los č. 507¬¬Rh-Pfalz. Výplatní 3Pf, tisk na klíž.str., Mi.Spec.č. 2G (40 Mi€)80 Kč
508Los č. 508¬¬Rh-Pfalz. Výplatní 20Pf, stříhaná, Mi.Spec.č. 7U (40 Mi€)80 Kč
509Los č. 509¬¬Rh-Pfalz. Výplatní 30Pf, stříhaná, Mi.Spec.č. 9U (45 Mi€)90 Kč
510Los č. 510¬¬Rh-Pfalz. Výplatní 60Pf, tisk na klíž.str., Mi.Spec.č. 12G (50 Mi€)90 Kč
511Los č. 511¬¬Rh-Pfalz. Výplatní 2Pf, stříh.s dol.okrajem, Mi.Spec.č. 16U 80 Kč
512Los č. 512¬¬Rh-Pfalz. Výplatní 50Pf, stříhaná, Mi.Spec.č. 26U (40 Mi€)80 Kč
513¬¬Rh.Pfalz. Výplatní 8 (Pf), Mi.č.36 (100 Mi€), nejdražší zn.ze série250 Kč
514¬¬ČK 1949, série, Mi.č.42 - 45 (110 Mi€), 2 zn.s okrajem300 Kč
515(¬)ČK 1949, aršík, Mi.č.Bl.1 (130 Mi€)400 Kč
516Los č. 516¬¬Württemberg. Výplatní 2Pf, tisk na klíž.str., Mi.Spec.č. 1G (50 Mi€)90 Kč
517Los č. 517¬¬Bizone. Výplatní 6Pf, Mi.Spec.č.13G y (130 Mi€), zk.Hettler BPP220 Kč
518¤Výplatní "M" 6Pf, Mi.Spec.č.20Ax (80 Mi€), zk.Hettler BPP220 Kč
519¤Výplatní "M" 6Pf, Mi.Spec.č.20C, zk.Hettler BPP80 Kč
520¤Výplatní "M" 6Pf, dvojpáska, Mi.Spec.č.20C, zk.Hettler BPP160 Kč
521Los č. 521¤Výplatní 12Pf, chybotisk "kratší T", Mi.Spec.č.23 XX (300 Mi€)280 Kč
522¬¬Výplatní 30Pf, roh.kus bez horní perfor., Mi.č.29cAz Uo (min.400 Mi€)900 Kč
523¬¬Výplatní "M" 1RM, dvojpáska + 2z s chybotisky, Mi.Spec.č.35I,II,III (240 Mi€)500 Kč
524Los č. 524¬¬Výplatní 6Pf, normální a obrácený pás.přetisk, Mi.Spec.č.37I DK (60 Mi€) zk.Schlegel BPP120 Kč
525Los č. 525¬¬Výplatní 8Pf, normální a obrácený pás.přetisk, Mi.Spec.č.38I DK (90 Mi€) zk.Schlegel BPP180 Kč
526Los č. 526¬¬Výplatní 20Pf, normální a obrácený pás.přetisk, Mi.Spec.č.43I DK (75 Mi€) zk.Schlegel BPP150 Kč150 Kč
527VVýplatní 25Pf, trojnásobný pás.přetisk na výstř., Mi.Spec.č.45 I DDD, (200 Mi€) zk.Schlegel BPP500 Kč
528¬¬Export.veletrh Hannover 1949, aršík, Mi.č.Bl.1 (120 Mi€)360 Kč420 Kč
529Los č. 529LRDLet.R-dop.k veletrž.letu frank.A, Mi.č.Bl.1 a zn.Mi.č.75, přílež.raz.i R-nál., kašet letu přes aršík (450 Mi€)800 Kč800 Kč
530Los č. 530¬¬Goethe 1949, série, Mi.č.108 - 10 (42 Mi€)130 Kč130 Kč