Přehledy aukčních losů podle zemí


– aukce obsahuje 500 položek za vyvolávací ceny 80 – 6.500 Kč
– katalog obsahuje 337 obrázků


PČ. Skupiny v katalogu Čísla losů Počet Obrázky
1.  ČSR 1918 – 1939, Protektorát BuM č. 001 – 013 13 12
2.  ČSR 1945 – 1992 č. 014 – 040 27 7
3.  Česká republika č. 041 – 068 28 6
5.  Ostatní EVROPA (1) č. 069 – 091 23 20
6.  Ostatní EVROPA (2) č. 092 – 115 24 18
7.  Deutschland – Německo (1) č. 116 – 173 58 53
8.  Deutschland – Německo (2) č. 174 – 225 52 24
9.  Deutschland – Německo (3) č. 226 – 306 81 59
10.  Deutschland – Německo (4) č. 307 – 339 33 28
11.  Bundesrepublik Deutschland č. 340 – 411 72 53
12.  Ostatní EVROPA (3) č. 412 – 486 75 52
15.  Zámoří č. 487 – 494 8 5
16.  Sbírky, sestavy č. 495 – 500 6 0