Přehledy aukčních losů podle zemí


– aukce obsahuje 756 položek za vyvolávací ceny 80 – 35.000 Kč
– katalog obsahuje 597 obrázků


PČ. Skupiny v katalogu Čísla losů Počet Obrázky
1.  ČSR 1918 – 1939 č. 001 – 018 18 17
2.  Protektorát Čechy a Morava, Slovenský štát č. 019 – 049 31 26
3.  ČSR 1945 – 1992 č. 050 – 104 55 23
4.  Česká republika č. 105 – 164 60 36
5.  Albánie, Andora, Belgie, Bulharsko, Dánsko č. 165 – 185 21 19
6.  Grónsko, Estonsko, Francie, Fr. Libre, Island č. 186 – 202 17 15
7.  Italské státy, Itálie, Jugoslávie, Lichtenštejnsko č. 203 – 231 29 27
8.  Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko č. 232 – 246 15 13
9.  Malta, Německo č. 247 – 513 267 238
10.  Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko č. 514 – 527 14 12
11.  Rakousko, Bosna č. 528 – 575 48 44
12.  Rusko, San Marino, SSSR, Španělsko č. 576 – 597 22 20
13.  Švýcarsko č. 598 – 628 31 24
14.  Turecko, Vatikán, Velká Británie č. 629 – 655 27 19
15.  Zámoří č. 656 – 712 57 45
16.  Pohlednice, Sbírky, Literatura, Různé č. 713 – 756 44 19