02. Československo II


LosFotoStavPopis losuCenaProdej
55Los č.055¬¬Košický aršík 1945, DV "zářez v levé části chvostu lva ve st.znaku", Pof.č.A 360/ 362 DV AP8 (6500 Kč), dv růžků3000 Kč
56¬¬Květen 1946, aršík, II.typ.,Pof.č.435 II (400 Kč)170 Kč210 Kč
57Los č.057¬¬25.výr.V.sjezdu KSČ, roh.čtyřbl.2,40Kč s DV "skvrna and 1.S", Pof.č.771 DV1/1100 Kč100 Kč
58Los č.058¬¬Kroje 30h, destiblok, Pof.č.PL 913 (350 Kč), dv růžku180 Kč260 Kč
59Los č.059¬¬Kroje 1,20Kčs, destiblok, Pof.č.PL 914 (600 Kč), tupé rohy bloku300 Kč420 Kč
60Los č.060¬¬Komenský 60h, čtyřblok, typ V., Pof.č.PL 930 (300 Kč)160 Kč210 Kč
61Los č.061¤J.A.Komenský 60h, čtyřbl.I.typ (bez vrypů), Pof.č.PL 930 (300 Kč)180 Kč
62Los č.062¤A.Zápotocký, aršík, II.typ, Pof.č.A 967, smuteční raz., (600 Kč)300 Kč300 Kč
63Los č.063¬¬Výst.zn.Brno 1958, kompl.sestava 4 typů TL, Pof.č.PL 1017 (1200 Kč)600 Kč750 Kč
64Los č.064¬¬Ptactvo 1 Kč, desetiblok, Pof.č.PL 1083 (350 Kč), vady rohů desetibl.180 Kč190 Kč
65¬¬Praga 1962, 5ks PL, desky ABCDE, Pof.č.PL 1263/1264b (8+2K), kat.400Kč200 Kč200 Kč
66Los č.066¬¬Svět.výst.zn.Praga 62, kosmonaut 60h, destibl.,Pof.č.PL 1264 (300 Kč)140 Kč210 Kč
67Los č.067¬¬Praga 1962, 5ks aršíků, 1.nákl.,typ 2,3,4, 2.nákl.,typ 1,2,Pof.č.A 1268A (400 Kč)200 Kč200 Kč
68Los č.068¬¬Praga 1962, aršík 2.nákl.,typ 4,Pof.č.A 1268A (300 Kč), černá barva na lepu z výroby100 Kč
69¬¬Kosmos 1963, aršík, typ I, Pof.č.A 1308 I (250 Kč)100 Kč
70Los č.070¬¬EXPO Montreal 30h, 4 destibloky, Pof.č.PL 1600 (160 Kč) 2x dvlp100 Kč100 Kč
71¬¬Pražský hrad 1968, roh.desetibl.s č.archu a VV ""váleček přes 2 zn.", Pof.č.1679200 Kč200 Kč
72Los č.072¬¬Lid.architektura 1Kčs, kraj.kus, pap.OZ, Pof.č.1875xb (800 Kč), zk.Vychroň400 Kč
73¬¬Za Evropu míru..1977, série stříh.aršíků, Pof.č.A 2273B - 75B (500 Kč)200 Kč200 Kč
74¬¬Jed.houby, známk.sešitek se 4-bloky zn.Pof.č.2909 a 2912 (400 Kč)240 Kč240 Kč
75¬¬Úspěchy soc.výstavby, série spojek, Pof.č.2167 - 72S (160 Kč)100 Kč
76Los č.076¬¬Kroje 1977, kompl.sestava K1 a K2, 4 série kup.a 2 série spojek, Pof.č.2363 - 66 (360Kč)180 Kč
77Los č.077¬¬SLUK 30h, pap.bp, Pof.č.2094xa (12000 Kč), zk.Vychroň7000 Kč7000 Kč
78Los č.078¬¬Pošt.emblémy 30h, trop.lep, kraj.kus, Pof.č.2211 lt (300 Kč), zk.Vychroň100 Kč
79¬¬Pošt.emblémy 30h, trop.lep, kraj.kus ve čtyřbl., Pof.č.2211lt (1200 Kč), zk.Vychroň400 Kč
80Los č.080¬¬Pošt.emblémy 40h, pap.BP, Pof.č.2212a (700 Kč), zk.Pažout350 Kč
81Los č.081¬¬Svitková zn.1 Kč, pap.fl2, Pof.č.2399yb (500 Kč), zk.Vychroň250 Kč
82Los č.082¬¬Ochrana st.hranic 40h, pap.fl2, Pof.č.2498 fl2 (350 Kč), zk.Vychroň175 Kč
83Los č.083¬¬Přetisk.let.provizoria, série s hor.a dolním okrajem, Pof.č.KL 29-32KH,KD (1050 Kč), hodn.KL 29 dvl450 Kč450 Kč
84Los č.084¬¬Sestava 3ks roh.čtyřbl., Pof.č.KL 29 PH roh, KL 32 PH roh, KL32 PD roh (722 Kč)430 Kč
85Los č.085¬¬Praga 78, zn.sešitek ZS 12, Pof.č.2165ya, 2166ya (2500 Kč)1250 Kč
86¬¬Známk.sešitky Pof.č.ZS 16, ZS 18 (800 Kč)400 Kč
87¬¬Známk.sešitek Tradice řemesel, Pof.č.ZS 41 (500 Kč), náklad 3000ks250 Kč250 Kč
88¬¬Sestava 7ks zn.sešitků, pof.č.ZS 27a, 29, 30, 31, 34, 36, 55 (410 Kč)200 Kč
89PTRSestava 2ks PT, Pof.č.PT 23,24 (600 Kč)100 Kč
90Měsíc čs.-sovětského přátelství 1954, zpracování návrhu na zn.30H, (Pof.č.802), autor V.Fiala, originál.kresba tužkou na pauzovacím pap.2000 Kč
91Los č.091*Firem.dopis frank.zn.AH 40h, 80h, znár.raz.Solnice 14.V.45 zasl.do Týniště n.Orl.100 Kč
92cPět dopisů z let 1945-47, z toho 3 letecké do ciziny, různá frankat., raz.120 Kč
93Los č.093CMěnová reforma.Celin.dopisn.KG 1,50Kčs, Pof.č.CDV 109b dofrank.zn.Pof.č.502, 521, 698, stroj.raz.Praha 025 1953 10-VI zasl.do Svratky300 Kč
94Los č.094FDCND 1953, FDC zsl.let.do Dánska, zn.E.Destinová II.typ, raz.celnice190 Kč190 Kč
95Los č.095PČB pohledn.pension Janošík, Šp.Mlýn, frank.správně 7ks různ.zn., zasl.16.6.do Lysé n.L.200 Kč
96Los č.096L *Let.dopis zasl.do USA, frank.zn.LL 50h (3x), 500h (2x dvojpáska+ 1zn), Pof.č.374,380, na zad.straně vyznačeno "přezkoušeno + parafa", raz.Nepomuk 13.X.45120 Kč
97Los č.097R *R-dopis frank.zn.LL 60h (dvojp.) a 300h, Pof.č.376,379, fial.gum.raz.PÚ Dolní Věstonice + perem 22.8.45, Rec.vyznačena, př.raz.Praha 47 23.VII.45160 Kč
98Los č.098LR *Let.R-dop.frank.zn.Pof.č.421 (tří- a dvojpáskou) a zn.467, znár.raz.Praha 4 22.III.48 (!), př.raz.Haugenau 24.3.1948, dopis uprostřed mimo zn.přeložen120 Kč
99Los č.099cObálka ze zájezdu čs.fotbal.mužstva z února 1980 do Austrálie, podpisy hráčů a funkcionářů (Dobiáš, Netolička, Panenka,Vízek, Ondruš, Nehoda, Štambacher aj.)650 Kč