02. Československo II


LosFotoStavPopis losuCenaProdej
80¬¬Košické zn., 10ks, sestava podle barev, Pof.č.353,353a,354,354a,355,355b,356,356b, 359,359a (270 Kč)135 Kč160 Kč
81Los č. 81¬¬Košické meziarší, čtyřzn.svislé krajové, Pof.č.Ms 354 - 56 (500 Kč)300 Kč320 Kč
82Los č. 82¬¬Košické meziarší, čtyřzn.svislé krajové, Pof.č.Ms 354 - 56 (500 Kč), 6K vlp220 Kč
83Los č. 83¬¬Košické meziarší, čtyřzn.vodorovné, Pof.č.Mv 354 - 56 (1750 Kč)900 Kč1100 Kč
84Los č. 84¬¬Košické meziarší, čtyřzn.vodorovné, Pof.č.Mv 354 - 56 (1750 Kč)900 Kč1100 Kč
85Los č. 85¬¬Košické kříže, velké, lepší barvách, Pof.č.354a Mx, 355a Mx, 356a Mx (37000Kč), hodnota 5K lehký obtisk barvy z tisku na lepu 32000 Kč34000 Kč
86Los č. 86¬Košický aršík s DV"přerušená tlapa", Pof.č.A 360/62 DV AP2300 Kč300 Kč
87¬¬TGM, 6ks zn.s DV, Pof.č.381DV 42/1, 381R 42/5, 381DV 55, 382DV 47, 382DV 57, 384DV 73/1 (470 Kč)230 Kč
88Los č. 88(¬)Partizánský aršík, Pof.č.A 408 - 12 (250 Kč), 5.tisk.pole110 Kč110 Kč
89Los č. 89¬¬Květen 1946, aršík, typ II, Pof.č.A 435 (400 Kč)200 Kč
90¬¬Květen 1946, II.typ, Pof.č.A 435 II (400 Kč)170 Kč170 Kč
91Los č. 91¬Sv.Vojtěch, série s prav.a levými kup., Pof.č.450 - 52 KP, KL, 1 lehká nál.100 Kč
92Los č. 92¬¬Výst.zn.Praha 1950, aršík, typ XIIIa, C1/22, Pof.č.A 564 (2000 Kč)1200 Kč
93Los č. 93¬Výstava zn.Praha 1950, aršík, Pof.č.A 564100 Kč
94¬¬Sestava s DV, 2x roh.čtyřbl., dvojpáska a 2zn., Pof.č.364B DV19, 365B DV181, 474 ZP91, 545DV 17/1, 653DV 46/1 (285 Kč)130 Kč
95¬¬Čtyři dvojpásky s datem tisku, Pof.č.661, 687, 688, 690120 Kč120 Kč
96Los č. 96¬¬Bratislava 1952, aršík, Pof.č.A 691 - 92 (1200 Kč)600 Kč600 Kč
97¬¬Pražské jaro 1953, obě barvy, Pof.č.739a,b (312 Kč)120 Kč
98¬¬Osobnosti 8kčs, Praha -Karlův most podle barev, Pof.č.507a,b,c, 742a,b,c (234 Kč)120 Kč130 Kč
99¬¬Měsíc čs.-sovět.přátelství, série roh.čtyřbl.s datem tisku, Pof.č.754 - 56100 Kč100 Kč
100¬¬E.Destinová 30h, desetibl. III.typ, Pof.č.PL 757 III (1200 Kč), lom mimo zn.600 Kč
101Los č. 101¬¬Výstava zn.Praha 1955, stříh.a zoubk.zn., Pof.č.853-7A, 853-7B (350 Kč)120 Kč
102Los č. 102¬¬/¬Výstava zn.Praha 1955, stříh.a zoubk.aršík, Pof.č.A 853-7A, A 853-7B (470 Kč)200 Kč260 Kč
103¬¬Praga 1955, 2zn., střih.roh.a zoubk.s DV, Pof.č.853 DVA, 853A DVI (600 Kč)200 Kč
104Los č. 104¬¬J.A.Komenský 60h, čtyřbl., I.typ., Pof.č.PL 930 (500 Kč)120 Kč160 Kč
105Los č. 105¬¬J.A.Komenský 60h, čtyřbl., IV.typ., Pof.č.PL 930 (300 Kč)100 Kč120 Kč
106Los č. 106¬¬Lidice 60h, desetibl., Pof.č.PL 951 (550 Kč), běžná kval.200 Kč250 Kč
107Los č. 107¬¬Kroje 75h, desetiblok, Pof.č.PL 969, kvp, tupé rohy bloku100 Kč150 Kč
108Los č. 108¬¬Výst.zn.Brno 1958, čtyřbl.zn.1,60Kčs, Pof,č,1017, deska C100 Kč110 Kč
109¬¬Pernštej 30h, roh.osmibl.s datem tisku, přelož.v perforaci, Pof.č.1205100 Kč130 Kč
110Los č. 110¬¬Praga 1962, čtyřbl.5Kčs /prádlo), Pof.č.A 1216A (1500 Kč), podpis Cyril Bouda, lehký šikmý lom přes 1 známku600 Kč850 Kč
111¬¬Praga 1962, 5ks PL, desky ABCDE, Pof.č.PL 1263b (400 Kč)200 Kč210 Kč
112Los č. 112¬¬Svět.výst.zn.Praga 62, kosmonaut 60h, destibl.,Pof.č.PL 1264 (300 Kč)120 Kč
113¬¬Praga 1962, zoubk.aršík, 2.nákl.typ 4, Pof.č.A 1268A (300 Kč)150 Kč
114¬¬Praga 1962, 5ks aršíků, 1.nákl.typ 2,3,4, 2.nákl.typ1,2, Pof.č.A 1268A (400 Kč)200 Kč200 Kč
115Los č. 115¬¬Kosmos 1963, aršík, typ I, Pof.č.A 1308 I (250 Kč) vvl100 Kč
116Los č. 116¬¬Člověk a lety do vesmíru, sestava aršíků podle typů, Pof.č.A 1308 I - XII (2000 Kč)1000 Kč
117¬¬OH Insbruk 1964, roh.čtyřbl.s číslem archu a datem tisku, Pof.č.1353 - 55 (140 Kč)140 Kč140 Kč
118¬¬Kosmos 1964, kompl.sestava 8 typů aršíku, Pof.č.A 1400 I - VIII (1000 Kč)700 Kč
119¬¬Nitra 20h, čtyřblok, tm.hnědá, šedomodrá, Pof.č.1482e (160 Kč)100 Kč
120¬¬Guernika 60h, 15-tiblok s kup., Pof.č.PA 1543 (15+5K)450 Kč
121¬¬Zajíc 80h, 8-miblok se spoj.typy (4x), Pof.č.1570 ST (600 Kč)150 Kč150 Kč
122Los č. 122¬¬Vodní ptactvo 30H, typ II, Pof.č.1587 II (220 Kč)100 Kč
123Los č. 123¬¬ČSSR mistrem světa 60h s DV přeruš.písm."T", Pof.č.1961DV 21 (1200 Kč)450 Kč450 Kč
124¬¬Vodní ptactvo 1.60Kčs, 2ks, 1x velmi slabý tisk červ.barvy čímž vzniká dojem chybějící hnědé, Pof.č.15931500 Kč1500 Kč
125¬¬50 let republiky, desetiblok, Pof.č.PL 1655 (600 Kč)450 Kč450 Kč
126ZTUmění 1968, PL Jan Zrzavý, ZT v černé barvě, 400 Kč
127Los č. 127¬¬Zn.čs.měst, série roh.desetibl.s datem tisku, Pof.č.1709 - 17 (10x)200 Kč200 Kč
128Los č. 128¬¬Praha 1Kčs, desetibl., Pof.č.PL 1718 (1300 Kč)500 Kč750 Kč
129¬¬Svět.a čs.mír.hnutí 1949 - 69, 15-tiblok s kup., arch přeložen v perforaci, okraj utržen v perforaci, vada Pof.č.PA 1759 (15+5K)100 Kč100 Kč
130¬¬TANAP 60h, dvojpáska rohová s kup.a DO "stezka", Pof.č.1780DO 3/1 (250 Kč)100 Kč100 Kč
131¬¬Lid.architektura 1Kčs, roh.čtyřbl.se zn.TUS a kraj.dvojpáska, pap.fl1, Pof.č.1875yaa (180Kč) 1zn.vvl100 Kč
132Los č. 132¬¬Lid.architektura 1Kčs, kraj.kus, pap.oz, Pof.č.1875xb (800 Kč), zk.Vychroň400 Kč
133¬¬Lid.architektura 1.60Kčs, pap.oz a 3.60Kčs, kraj.ks, pap.fl1, Pof.č.1876x 1879ya (430 Kč) obě zk.Vychr.140 Kč
134Los č. 134¬¬Lid.architektura 2Kčs, kraj.kus, pap.oz, oranž.a fial.barva, Pof.č.1877xbb (700 Kč), zk.Vychroň300 Kč
135¬¬Lid.architektura 3Kčs, pap.oz, Pof.č.1966xbb (300 Kč) zk.Vychr.100 Kč
136¬¬Jedovaté houby 50h, 10ks čtyřbloků pro sešitky, Pof.č.SL 2009L (500 Kč)100 Kč100 Kč
137Los č. 137¬¬SLUK 30h, pap.bp, Pof.č.2094xa (12000 Kč), zk.Vychroň8000 Kč
138¬¬Pošt.emblémy 30h, trop.lep, Pof.č.2111 lt (300 Kč), zk.Vychroň100 Kč
139¬¬Pošt.emblémy 40h, pap.BP, Pof.č.2112a (700 Kč), zk.Pažout350 Kč
140NL55.výr.založ.KSČ, nál.list s přetiskem "vzorec/specimen", 2 zn.a aršík, Pof.č.NL 2203a - 4a, A 2205a (600 Kč)100 Kč110 Kč
141Los č. 141¬¬Kroje 1977, série osmibloků, Pof.č.PL 2263-66 (8+K1+K2), kat.200Kč100 Kč100 Kč
142¬¬ČSR II. 9ks přepážk.listů, z toho 8x st.měna, v perforaci přelož., (720 Kč)360 Kč360 Kč
143¬¬3 aršíky a osmiblok s DV, Pof.č.A 1466DV, A 719DV IIIa, A 2294DV AP3, L 86DV 21/1 (310 Kč)140 Kč140 Kč
144¬¬Sestava 3ks PL s DV, Pof.č.PL 2050-51 DV2/D, PL 2266 DV6, PL 2334-5B DV2 (410 Kč)170 Kč170 Kč
145¬¬5ks zn., 3x roh.s DV, Pof.č.771DV 1/1, 1013DV 3/1, 2019DV 46/2, 2296DV 1/1, 2297DV 1/1 (380 Kč)190 Kč190 Kč
146¬¬Nová Praha 2Kčs, pap.oz, Pof.č.2331xb (300 Kč) označeno100 Kč100 Kč
147Los č. 147¬¬Svitková zn.1Kčs, pap.fl2, Pof.č.2399yb (500 Kč), zk.Vychroň250 Kč
148¬¬Svitk.zn.1Kčs, dvojpáska, pap.fl2, 1 zn.s číslem, Pof.č.2399yb (1000 Kč), zk.Vychroň500 Kč
149¬¬Ochrana st.hranic 40h, pap.fl2, Pof.č.2498 fl2 (350 Kč), zk.Vychroň175 Kč
150¬¬Dunaj - řeka mír.spolupráce v Evropě, oba A, pap.fl2, Pof.č.A 2553yb, A 2554yb (700 Kč)100 Kč100 Kč
151¬¬MS ve fotbale 1982, kraj.čtyřbl.s datem tisku, pap.fl1, Pof.č.2522 - 23 fl1 (400 Kč)120 Kč120 Kč
152Los č. 152¬¬Umění 1985, čtyřbl.3 Kč (4+2KN), Pof.č.PL 2726 (500 Kč)150 Kč150 Kč
153¬¬Interkosmos - 5.výr.letu SSSR-ČSSR, aršík II.typ s DO, Pof.č.A 2586 DO (500 Kč)300 Kč
154¬¬500.výr.obj.Ameriky, aršík, Pof.č.A 3006 (500 Kč)120 Kč120 Kč
155¬¬Praga 1969, letecké desetibl., Pof.č.PL 69 - L71 (450 Kč)200 Kč200 Kč
156Los č. 156¬¬Letecké 1969, roh arch s 6 zn.a 3x meziarším s datem tisku a čísl.archu, přeloženo v perforaci, Pof.č.SL 72 - 73 (3x)200 Kč
157¬¬Ročníkové album ČSSR 1989 vč.PT 23 (900 Kč)450 Kč
158¬¬Ročníkové album ČSFR 1991 s černotiskem (katalog neuvádí)250 Kč
159Los č. 159PTČísl.příloha výst.katalogu Praga 1962, Pof.č.PT 1 (1200 Kč), stopy po fotorůžcích300 Kč300 Kč
160PTSestava 4ks PT, Pof.č.PT 2, 3, 4, 6 (700 Kč)200 Kč200 Kč
161PTDva PT, Pof.č. PT 5A, 5B stejné číslo 4699 (1400 Kč)1000 Kč
162PTHollar, čísl.PT, pof.č.PT 7 (350 Kč)170 Kč170 Kč
163PTMezin.hydrolog.dekáda, výs.tisk, Pof.č.VT 7a (2300 Kč)500 Kč500 Kč
164PTPraga 78, 2ks, čísl.a nuly, Pof.č.PT 12a, PT 12b (400 Kč)150 Kč150 Kč
165PTSestava 4ks PT, Pof.č.PT 8, 19Aa, 21, 24 (480 Kč)100 Kč100 Kč
166PT20.výr.čs.federace, Pof.č.PT 23 (500 Kč)100 Kč100 Kč
167VTVýsadní tisk, Pof.č.VT 3, nízké číslo 0127, (1200 Kč)800 Kč
168¬¬Sestava zn.od r.1962 s datem tisku, většinou ve čtyřbl.v 6-tilist.zásobn.A5 (470 Kč)470 Kč470 Kč
169¤Sestava lepších zn.a sérií ČSR II, převážně s raz.1.dne vyd., v 11-tilist.zásobn.A5 (1501Kč)220 Kč320 Kč
170Los č. 170DFirem.dopis frank.zn.AH 40h, 80h, znár.raz.Solnice 14.V.45 zasl.do Týniště n.Orl.120 Kč
171RDR-dop.frank.kraj.dvojpáskou košick.zn.2K, Pof.č.354 a dvojpáskou LL 60h, Pof.č.376, raz."Praha 1 9.VIII.45", př.raz."Cholina 11.VIII.45", R-nál.100 Kč
172cKoresp.lístek s nalep.červ.nálepkou, "Věc úřední porta prostá českosl.státní dráhy", znár.stroj.raz."Praha 6 6.IX.45", na zad.str.raz."ČSD Praha - Denisovo nádraží 6.IX.45"100 Kč100 Kč
173Los č. 173RDR-dop.frank.4-zn.košick.mezarším, Pof.č.356a Mv a zn.Pof.č.373,375,385, raz.Praha 1 18.VIII.45 100 let dráhy olomoucko-pražské, př.raz.Praha 73 21.VIII.45, proviz.R-nál.220 Kč220 Kč
174Los č. 174RDR-dopis frank.zn.LL 60h (dvojp.) a 300h, Pof.č.376,379, fial.gum.raz.PÚ Dolní Věstonice + perem 22.8.45, Rec.vyznačena, př.raz.Praha 47 23.VII.45200 Kč
175RD8ks R-dop.z r.1945 bez zn., vyplaceno v hotovosti, R-nál.120 Kč
176Los č. 176RCCelin.dopis 1.50Kčs, Pof.č.CDV 73, dofrank.4 zn.meziarší 2Kčs, Pof.č.354a Mv, raz. Praha 1 28.X.1845 Oslavy 28.října", př.raz.Praha 73 28.X.45, R-nál. (400 Kč)200 Kč
177RDDva R-dop.měn.reformy, R-nál.100 Kč
178Los č. 178DFirem.dop.měn.reformy frank.zn.10Kčs, Pof.č.521, raz."Vysoké Mýto 18.VI.53"100 Kč
179Los č. 179RDR-dop.frank.služebn.zn.2.40Kčs, 5Kčs, Pof.č.SL 12, 14, d.raz."Bratislava 1", př.raz. "Praha 14 27.XI.47", R-nál.100 Kč
180DDva dopisy měn.reforma, 1) frank.20x zn.3Kčs na obou str.dopisu, Pof.č.725, 2.dopis frank.20x zn.2Kčs na přední str., Pof.č.671150 Kč150 Kč
181DČtyři dopisy měnové reformy150 Kč
182DObálka s červ.raz."Podbrezová 18.6.53 Švermove železiarne národný podnik Podbrezová", frankotyp 30Kčs200 Kč
183DDopis měn.reformy frank.5 různ.zn.a frankotypem, stroj.raz."Praha 25 12.VI.53"250 Kč
184cNěm.balík.průvodka na zásilku z Německa (Hamburk 12.12.53), tranz.raz Nűrnberg 15.12.53, Cheb 27.XII.53, vyclívací poplatek uhrazen dopl.zn.Pof.č.D 68(2x), D69, D70, poplatk.lístok s raz."Vyclievací poštový úrad Žilina 10.II.54", př.raz."ILAVA 16.II.54"250 Kč
185Los č. 185D/RDTři dop.měn.reformy, mimo jiné let.zn., z toho 1x RD450 Kč
186Los č. 186DDopis zasl.do Frenštátu p.R., frank.zn.1Kčs, I.typ - cihl.červená, Pof.č.2486 I, stroj. raz."Komárno 15.6.1982"100 Kč
187Los č. 187LDLet.dopis zasl.do USA, frank.zn.LL 50h (3x), 500h (2x dvojpáska+ 1zn), Pof.č.374,380, na zad.str.vyznačeno "přezkoušeno + parafa", raz.Nepomuk 13.X.45150 Kč
188Los č. 188LDLet.dopis zasl.do USA, frank.let.zn.Pof.č.L17 (kraj.čtyřbk.), L18 (4x), raz.Brno 1.X.46150 Kč150 Kč
189Los č. 189LRDLet.R-dop.frank.zn.Pof.č.421 (tří- a dvojpáskou) a zn.467, znár.raz.Praha 4 22.III.48 (!), př.raz.Haugenau 24.3.1948, dopis uprostřed mimo zn.přeložen150 Kč
190LDTři dopisy z 1.letů: Praha-Beyrouth, Praha-Bombay, Praha-N.York, přílež.raz.300 Kč
191LDBalonové lety Praga 1968, sestava 16ks různ.celistvostí300 Kč
192DTři služební dop.frank.služebn.zn.I. a II.vyd., 1 dopis dofrank.výplatní zn.300 Kč
193cTři složené doklady Daňové správy Piešťany frank.služebn.zn.II, prošlé v let.1947-48390 Kč
194CMěsta 1961, Pof.č.CDV 145 (1-4), kat.400 Kč, svěží100 Kč
195CCelin.dopisnice Hradčany 50h, Pof.č.CDV 192 (4x), CDV 179 (1x), CDV 190 (1x), sestava 6ks s DV, např.vynech.text "Českoslo…", slovenský text "Odosielatel´" aj.500 Kč
196Los č. 196CCelost.výst.spec.oborů ve filatelii Písek 1972, celin.obálka 60h, Pof.č.COB 26 (500Kč), podpis Cyril Bouda220 Kč220 Kč
197Los č. 197cAerogram CAE 4 přepraven v Praze vrtulníkem a poslán do Kanady, všechny nálež., (Pofis min 500 Kč) vada100 Kč120 Kč
198c2 aerogramy, Pof.č.CAE 1, CAE 8 (240 Kč), neprošlé100 Kč
199CStavby soc.1953, čs.-maďar.zálepka s výstav.raz.Brno na celin.zn., d.raz. Budapešť na maďar.zn., Pof.č.CZA 3a (500 Kč)150 Kč
200CPoštovní výběrky, 2ks, Pof.č.CPV 19, CPV 20 (1040 Kč), neprošlé210 Kč210 Kč
201CPoštovní výběrky, 3ks, Pof.č.CPV 24, CPV 26a, CPV 26c (1380 Kč), neprošlé270 Kč270 Kč
202CPoštovní výběrky, 2ks, Pof.č.CPV 31a, CPV 31b (810 Kč), neprošlé160 Kč340 Kč
203CPoštovní výběrky, 2ks, Pof.č.CPV 32b, CPV32 j (470 Kč), neprošlé100 Kč100 Kč
204CPoštovní výběrka, Pof.č.CPV 32m (580 Kč), neprošlé120 Kč420 Kč
205CPoštovní výběrka, Pof.č.CPV 32n (580 Kč), neprošlá120 Kč420 Kč