Vysvětlivky


Značka  Popis Značka  Popis
¬¬  čistá, svěží PT  pamětní tisk
¬  čistá s nálepkou (stopou po ní) PTR  pamětní tisk z roč. alby
¬¬/¬  svěží s nálepkou (série) pr.  průsvitka
(¬)  čistá bez lepu př.raz.  příchozí razítko
¤  razítkovaná přet.  přetisk
* c  celistvost, dopis, obálka příl.raz.  příležitostné razítko
ê  výstřižek *  doporučený dopis
č.  číslo katalogu (Pofis, Michel) RZ  rámcové zoubkování
d. raz.  denní poštovní razítko ŘZ  řádkové zoubkování
 deskové číslo ST  spojené typy
dv  drobná vada strj.raz.  strojové poštovní razítko
DV  desková vada stříh.  stříhaná
dvl  drobná vada lepu TB  protichůdná dvojice
DZ  desková značka vlp  vada lepu
Ex *  spěšný dopis zk.  zkoušeno + jméno znalce
FDC  obálka prvního dne zk. Gi  zkoušeno Gilbert
HZ  hřebenové zoubkování zk. Kar  zkoušeno Karásek
kvp  kvalita k prohlédnutí zk. Leš  zkoušeno Lešetický
kz  kratší zub zk. Mr  zkoušeno Mrňák
kzy  kratší zuby zn.  známka
*  letecký dopis zoubk.  zoubkovaná / zoubkování
P  pohlednice ZP  známkové pole
PL  přepážkový list ZT  zkusmý tisk
PP  polní pošta  ZVL  zvláštní tisk