Aukční podmínky


 1. Pořadatelem písemné aukce je KF 00-10 KOTVA Praha p.s., SČF z.s.
 2. Do aukce se přijímají jednotlivé známky, série, partie známek, sbírky, celiny, celistvosti. vyvolávací cena se stanovuje dohodou s majitelem. Pořadatel má právo nabízené položky odmítnout, popř. stáhnout z aukce bez udání důvodů. Pořadatel si od dodavatele položky strhává 10% z dosažené ceny, za neprodanou nebo majitelem staženou položku 5% z vyvolávací ceny, maximálně však 20 Kč.
 3. Draží se v české měně (Kč). Zvyšování nabídek se řídí touto stupnicí.
   • od 100 Kč po 10 Kč
   • od 300 Kč po 20 Kč
   • od 500 Kč po 50 Kč
   • od 1 000 Kč po 100 Kč
   • od 5 000 Kč po 200 Kč
   • od 10 000 Kč po 500 Kč

  Aukční los je prodán tomu, kdo nabídne nejvyšší částku, ke které je připočten paušální poplatek 10 Kč.

 4. Reklamovat lze jen skryté vady, nelze reklamovat jednotlivé známky ve sbírkách, partiích a sestavách nad 5 ks nebo losy označené „kvp“. Reklamaci lze uplatnit při osobním odběru, u losů vydražených na písemnou nabídku nejpozději do tří dnů po převzetí zásilky.

 5. Nevydražené losy lze zakoupit po dohodě s pořadatelem za vyvolávací cenu zvýšenou o paušální poplatek do 1 týdne po aukci.

 6. Příkazce svým podpisem na písemné nabídce stvrzuje, že souhlasí s těmito aukčními podmínkami, uvede způsob odběru (osobně, poštou) a způsob platby. Nový příkazce též telefonní číslo.

 7. Výsledky aukce budou zveřejněny v následujícím aukčním katalogu.

 8. Sídlem soudu i místem plnění je Praha.

Písemné nabídky zasílejte poštou na adresu:
Ing. Jan Schweiner, U dubu 23, 147 00 Praha 4 – Braník.
Telefon: 244 464 455; mobil: 604 743 753.

Příkaz lze poslat na email:
jan.schweiner@email.cz nebo poštou do středy 6.12.2023 do 18 hodin.

Cena aukčního katalogu je 20 Kč + poštovné a je možno ji uhradit v platných známkách. Rovněž lze na vyžádání obdržet aukční katalog jako PDF soubor, event. skeny vybraných losů.