15. Sbírky – sestavy


LosFotoStavPopis losuCenaProdáno
893¤ČSR I, sestava 250ks raz.stříh.i zoubk.zn.Hradčan, vyzn.ČD a ZP na zadní str., něktré i DV vč.hodn.500h, 1000h, vše v malém zásobn.A51000 Kč
894¤Belgie sb.převážně nov.zn.+1aršík, též Eupen,Malmedy, 2 dopisy v 8-list.zásobn.A5300 Kč
895¬¬/¤BRD 1949-83, kompl.sb.zn.,aršíků, pauletk.listy Leuchtturm, pér.desky+pouzdro, jen pošt.trubky ražené (cca 3000 Mi€)4600 Kč
896¤/¬Estonsko, Lotyšsko do r.1939, menší sb.zn.na 15 alb.listech200 Kč
897¬¬EUROPA CEPT 1960 - 81, kompl.sb.zn.,aršíků, vč.mnoha TL na alb. listech Lindner Falzlos ve dvou kroužk.deskách3000 Kč
898¬¬/¤Lucembursko 1895 - 2000, sb.zn.,aršíků na alb.listech DAVO ve dvou deskách na šroub (jen série 259-64 raz.), kat.cca 4100 Mi€4000 Kč
899¤NDR 1945 - 90, téměř kompl.sb.zn., aršíků, čtyřbl.v 30-tilist.zásobníku A41000 Kč
900¬¬UNO Genf 1969 - 2008, kompl.sb.zn., aršíků na alb.listech Lindner Falzlos v kroužk. deskách 800 Kč
901¬¬OSN Ženeva, menší sb.zn.1969-2005 v 8-list.zásobn.A4 (140 Mi€)270 Kč
902¬¬OSN Vídeň,sb.zn.1979-2005 (vč.plat.nom. 16,70€) v 8-list.zásobn.A4 (241 Mi€)480 Kč
903¤/¬Portugalsko 1867 - 1969, zbytk.sb.zn.na alb.listech Minkus120 Kč
904¤/¬Rakousko 1850 - 1934, sb.zn.na 20 alb.listech vč.několika zn.Lomb.Benátska, rak.pošty v Levantě, jen lepší zn.cca 700 Mi€800 Kč
905¤Rakousko 1945 - 93, sb.zn., A na pauletk.listech Leuchtturm v orig.pér.deskách, kat.cca 1600 Mi€1000 Kč
906cRakousko, menší sb. **/o automat.zn.vč. 19 různ.celistvostí z 80.let200 Kč
907¤Rumusko 1866 - 1965, sb.zn.v 10-list.zásobníku A4, dobrá klasika800 Kč
908¬¬Sestava zn., aršíků nástup.států SSSR do r.1995 ve větším 10-list.albu600 Kč
909Švédsko 1855 - 1998, hodnotná sb.zn.vč.sešitků ,od r.1951 jen **, vše na pauletk.alb.listech Schaubek ve dvou deskách na šroub, vysoký nominál, k tomu několik dublet 5500 Kč
910¬¬/¬/¤Turecko. Sb.130ks připoušť.zn.pro červ.půlměsíc z let 1928 - 52 na 4 alb.listech240 Kč
911¤W.Berlin1948 -90, téměř kompl.sb.zn., aršíků na alb.listech Lindner ve 2 kroužkových deskách, všechny zvony (min.2100 Mi€)1900 Kč
912¬¬Řád maltéz.rytířů, sb.zn., aršíků v 8-list.zásobn.A4 (kat.Bolaffi 783 €)1800 Kč
913¤Austral.státy (Victoria, NSW, Tasmania aj.), malá sb.zn.na 5-ti listech120 Kč
914¤/¬Austrálie 1912 - 56, sb.převážně raz.zn.na 13-ti listech 400 Kč
915¤Austrálie, N.Zéland, Singapur, Hongkong, sestava zejména novějších zn.v 8-list. zásobn.A4220 Kč
916¤/¬/¬¬Brit.kolonie, sestava převážně raz.zn.v 12- list.zásobn.A41400 Kč
917¬¬/¬Brit.kolonie, Omnibus CHURCHILL 1966, kompl.sestava 35 sérií (pouze Swaziland s nál.)1600 Kč
918¬/¤Franc.kolonie, sb.zn.v 6- list.zásobn.A4800 Kč
919¤Japosko, sestava novinek po r.2015 (každá jiná) v 8-list.zásobn. A4, kat.396 Mi€)1300 Kč
920¤/¬/¬¬Mexiko, menší sb.zn.v 6-tilist.zásobn.A4 (713 Mi€)700 Kč
921¬¬OSN N.Y. do r.2002 + UNTEA, pěkná kompl.sb.zn., aršíků, TL na pauletk.alb.listech Leuchtturm ve dvou pér.deskách s pouzdry2200 Kč
922¬¬OSN N.Y. 1951 - 92, kompl.sb.zn.vč.Bl.č.1 na pauletk.alb.listech Leuchtturm v orig.kroužkových deskách s nápisem, pěkné1400 Kč
923¬¬OSN N.Y., menší sb.zn.v 8-list.zásobn.A4, nom.59,6$, kat.209,30 Mi€380 Kč
924FDCOSN N.Y., sestava 50ks FDC sérií Vlajky 1980 - 89, jen kat.hodn.raz.zn.330 Mi€600 Kč
925¤/¬/¬¬Persie, Irán, menší sb.v 8-list.zásobn.A4, obs.319 zn. +8 aršíků, kat.331 Mi€900 Kč
926¬¬Velikonoční ostrov. Námět.sb.aršíků, TL, zn.Chile a jin.zemí v 8-milist.zásobn.A41000 Kč
927¬¬/¤Flora a fauna, 30-tilist.zásobn.A4 plný námět.sérií, A (vyceněno na 15 600 Kč)7500 Kč
928¬¬/¤Námět houby, sestava zn., aršíků, L, FDC, převážně svěží a raz.série, vše v 8-listovém zásobníku A41200 Kč
929¤/¬¬Kosmos, sb.převážně zn., aršíků v 6-tilist.zásobníku A5240 Kč
930PKrabice s pohl. Evropy, převážně záp.Evropa, též malý formát, celk.1320ks1000 Kč