13. Sbírky, sestavy, partie


LosFotoStavPopis losuCenaProdej
870¬ČSR I 1918 - 39, sb.zn., A na alb.listech Stibůrek v pér.deskách, lepší zn.ve starých pošetkách, některé zn.zkoušené (kat.15000 Kč)6000 Kč9500 Kč
871¤/¬ČSR I, Protekt.ČaM, SŠ, dublety zn.ve 12-list.zásobn.A4 Pofis s pouzdrem, z pozůst.200 Kč340 Kč
872¬¬ČSR II 1945 - 67, sb.zn.,kup.,A ve 14-tilist.zásobn.A4 s pouzdrem, obs.kompl. kup.st. Měnu vč.kup., aršík 691/692 aj.(4511 Kč), n.měna neúplná (3508Kč), z pozůstalosti2400 Kč2500 Kč
873¬¬ČSR II 1945 - 67, sestava zn.,aršíků, též několik z pozdějších let, vše v 8- listovém zásobn. A4 (kat.min.1900 Kč)400 Kč400 Kč
874¬/¬¬ČSR II 1945 - 80, sb.zn.,A, TL na alb.listech Pofis ve čtyřech pér.deskách, obs.několik PT, celin, lepší zn.od r.1953 ve starých pošetkách, několik zn.s podpisem C.Boudy1500 Kč
875¤ČSR II, sestava různ.raz.zn.ve 12-list.zásobn.A4 Pofis, z pozůstalosti150 Kč150 Kč
876Los č. 876¬¬/¤Bizone, partie zn.AM-Post a spec.sb.chybotisků, barev, kraj.zn.aj.na zkroužk.listech 250 Kč300 Kč
877¬¬BRD 1949 - 76, kompl.sb.zn.,A, pauletk.alb.listy Schaubek resp.Leuchtturm, pér.desky, bezvadná vybraná kvalita18000 Kč
878¬¬/¤BRD 1949-83, kompletní sb.svěžích zn.,A, pauletk.listy Leuchtturm (jen pošt.trubky ražené), pér.desky+pouzdro, (cca 3000 Mi€)4200 Kč
879¬¬BRD 1956 - 2000, specializ.sb.spojek, meziarší a známk.sešitků na spec.alb.listech SAFE a plast.listech, zajímavé1400 Kč
880¤BRD 1949 - 99, kompl.sb.zn, A na alb.listech SAFE ve 4 kroužkových deskách, navíc svěží r.1995 - 99 (přes 4000 Mi€)3600 Kč
881¤Spol.zóna, Bizone, BRD do r.1982, sb.zn., A +27ks R-dopisů, několik FDC vše na alb.listech v pér.deskách 900 Kč
882¤BRD 1955 - 94, sb.zn.v 16-ti list.zásobníku A4 (bez aršíků)320 Kč360 Kč
883¤BRD, krabice od vánoční kolekce plná zn.vč.příplatkových, též několik aršíků200 Kč200 Kč
884¬¬DR 1938 - 35, kompl.sb.zn.na alb.listech Lindner Falzlos (přes 2000 Mi€)2500 Kč
885¤/¬DR, část.sb.služebních zn.vč.vícebloků na 18 alb.listech150 Kč
886¬¬EUROPA CEPT do r.2004, rozsáhlá kompl.sb.zn.A.TL na pauletk.alb.listech Leuchtturm v 5 orig.pér.deskách vč.dalších zn.A,TL, námět- spol.evrop.aktivity (evrop.soudní dvůr, ekologie, doprava aj.) přes 9000 Mi€, velmi pěkné9000 Kč
887¬¬EUROPA - CEPT 1956 - 82, sklad.zásoby zn.ve 3 zásobn.A4, většina ve 3 sériích, některá počáteční vyd.nahnědlý klih2800 Kč
888¬¬EUROPA CEPT 1960 - 81, kompl.sb.zn.,A, vč.mnoha TL na alb. listech Lindner Falzlos ve dvou kroužk.deskách2800 Kč
889¤EVROPA - CEPT 1956 - 80, kompletní sb.zn., A, vč.předběžn.vyd.(Europarat apod.) na alb.listech Leuchturm v pér.deskách s pouzdrem, pěkné2400 Kč
890¤EVROPA - CEPT 1956 - 87, téměř kpl.sb.zn., A, TL ve 2 zásobn.A4 (30 a 16 listů)2500 Kč
891¬¬Liechtenstein 1945 - 93, sestava zn.,A vč.služebních na 5 výmět.listech A4 v kroužk. deskách (min.800 Mi€)1000 Kč
892¤/¬Liechtenstein 1912 - 95, sb.převážně raz.zn.,A,vč.doplatn.a služebn.zn., v 30-listovém zásobníku A4, též několik TL, (min.4400 Mi€)4500 Kč
893¤Liechtenstein 1996 - 2015 (bez r.2002,3,4), sb.zn.,A, vč.několika TL v 30-listovém zásobníku A4 (2279,30 Mi€)4000 Kč
894¬¬NDR 1949 - 69, téměř komp.sb.,A na alb.listech SAFE ve dvou kroužk.deskách s pouzdrem (chybí W.Pieck 251-55 a aršíky K.Marx), kat.3900 Mi€, pěkné3500 Kč
895¤NDR 1972 - 90, sb.zn.,A,TL na alb.listech Schaubek v pér.deskách (2111 MM dle kat. Michel z r.1997/98)1000 Kč1000 Kč
896¤Nizozemsko, menší sb.služebních a let.zn.na alb.listech (1280 Mi€)1200 Kč
897¬¬Norsko 1951 - 80, téměř kompl.sb.zn.,A, (chybí Loterie), v zásobn.A4 (cca 700 Mi€)700 Kč700 Kč
898¤Norsko 1940 - 80, menší sb.zn.na alb.listech v pér.deskách KABE, několik vícebloků200 Kč200 Kč
899¬¬/¤Polsko. Sestava 30ks aršíků a tisk.listů120 Kč120 Kč
900¬¬Portugalsko 1999, kompl.ročník na alb.listech, platný nom.58€ (1€ = 12Kč)700 Kč
901¬¬Portugalsko 2000, kompl.ročník na alb.listech, platný nom.67,22 € (1€ = 12Kč)800 Kč800 Kč
902¬¬Portugalsko 2001, kompl.ročník na alb.listech, platný nom.69,66 € (1€ = 12Kč)830 Kč
903cRakousko, menší sb. **/o automat.zn.vč. 19 různ.celistvostí z 80.let180 Kč
904¬Řecko, dárk.minister.(GŔ) sešit vyd.zn.z 50.let na zkroužk.listech + desky, obs.m.j.Mi.582/7200 Kč
905¤SSSR 1974 - 78, kompl.sb.zn.,A na pauletk.alb.listech Schaubek v deskách na šroub700 Kč
906¤SSSR 1983 - 88, kompl.sb.zn.,A na pauletk.alb.listech Schaubek v pér.deskách500 Kč
907¤/¬/¬¬Švýcarsko 1850- 2003, mírně spec.sb.převážně raz.zn.,A, též několik TL ve velkém zásobníku A4 (přes 8500 Mi€) 10000 Kč
908¬Turecko, malá sb.zn.(od č.Mi.č.281) na 2 plast.listech120 Kč
909¬¬UNO Genf 1949 - 2004, téměř kompl.sb.na orig.listech v kroužk.deskách (Nom.855 Fr)4200 Kč
910¬¬/¤UNO 1952-71, velká kompl.sb.zn.A, (svěží i raz.) vč.roh.čtyřbl.na alb.listech v pošetkách, pér.desky, navíc i jiné úřadovny, dokument.popisky1400 Kč
911¬¬UNO N.Y. 1951 - 85, kompl.sb.zn.vč.Bl.1 a TL vlajky čl.států na pauletk.alb.listech 900 Kč
912¬¬UNO N.Y. 1951 - 92, kompl.sb.zn.vč.Bl.1 na pauletk.alb.listech Leuchtturm v orig.kroužkových deskách s nápisem, pěkné1200 Kč
913¤UNO N.Y.,Genf, Wien do r.2000, rozsáhlá kompl.sb.zn.,A,TL na pauletk.alb. listech KABE ve 3 deskách na šroub, též několik FDC (11 687 Mi€) mimořádná nabídka !5800 Kč
914¤/¬¬Z.Berlin 1948 - 1979, sb.zn.,A, od r.1955 svěží, na alb.listech Lindner Falzlos v kroužk. deskách (cca 1900 Mi€)1900 Kč
915¤/¬¬Z.Berlin neúpl.sb.zn.na alb.listech (cca 800 Mi€), k tomu NDR námět.série, A, TL na 90 alb.listech, vše v pér.deskách Abria500 Kč650 Kč
916¬¬/¤Z.Berlin, spec.sb.známk.sešitků, spojek na 22 alb.listech (516 Mi€), pěkné400 Kč400 Kč
917¤/¬¬Z.Berlin, menší sb.raz.spojek, bloků, kup., a dva svěží sešit.listy na volných listech v pér.deskách200 Kč200 Kč
918¬¬/¤Zásobn.A4 (8listů), plný převážně svěžích zn.Kuby,Turecka,Rakouska, OSN N.Y,Vídeň280 Kč280 Kč
919¤Sestava evrop.zn.ve 12-list.zásobn.A4 Pofis + TL kosmos Kuba, z pozůstalosti150 Kč210 Kč
920CMenší sb.56ks převážně námět.celin, různ.země (Slovinsko,Austrálie aj.)120 Kč120 Kč
921Los č. 921¬¬Námět.sb."Boj proti hladu", zn.a aršíky téměř všech států světa, vč.omnibusu zemí Commonwelthu v kampani mezin.organizace FAO na 5 výmět.listech 400 Kč1100 Kč
922cLodní pošta (Paquebot), sb.161 ks celistvostí z různ.lodí (osobní, vojenské, výzkumné aj.) z 60.-80. let celý svět, pestré frankat., raz., kašety800 Kč
923¤/DIgelitová taška s nerostříděnými zn.v obálkách, celé dopisy aj.,cca 2kg, z pozůstalosti150 Kč340 Kč