1. ČSR 1918 – 1938


LosFotoStavPopis losuCenaProdej
1Los č. 1¬¬Hradčany 10h, zelená, z.13¾:13½, Pof.č.6A, zk.Gi160 Kč190 Kč
2Los č. 2¬Legionářské 50h, 75h, 100h, 120h, vše z.10½, Pof.č.29E - 32E, falza, vše sign. Franěk200 Kč200 Kč
3Los č. 3¬PČ 1919, Znak 50h, sil.pap., Pof.č.43x 450 Kč550 Kč
4Los č. 4¬¬PČ 1919, Znak 3K, sv.červená, úzká, Pof.č.49 I, zk..Gi, Mr 1400 Kč1400 Kč
5Los č. 5¬¬PČ 1919, znak 4K, úzká, Pof.č.50I, zk.Gi140 Kč140 Kč
6Los č. 6¬PČ 1919, Znak 4K, sv.zelená, úzká, Pof.č.50 I, zk..Gi 300 Kč
7Los č. 7¬¬PČ 1919, Parlament 2K, Pof.č.115, zk..Gi 300 Kč
8Los č. 8¬PČ 1919, parlament 2K, I.typ, Pof.ř.115, zk.Pofis80 Kč80 Kč
9Los č. 9¬¬PČ 1919, Parlament 3K, Pof.č.116, zk..Pitterman2200 Kč
10Los č. 10¬¬VIII.všesokol.slet 1926, série, Pof.č.183 - 86 (2000 Kč), č.186 roh.kus1200 Kč1500 Kč
11Los č. 11¤VIII.všesokol.slet 1926, série na slet.dopisnici, Pof.č.183 - 86 (600 Kč) slet.raz.300 Kč320 Kč
12Los č. 12¬¬Letecká 14Kč/200h,stříhaná, Pof.č.L1, zk.Gi900 Kč
13Los č. 13¬Letecká 24Kč/500h, stříhaná, Pof.č.L2, TD2 Iis/1p1900 Kč
14Los č. 14¬Letecká 28Kč/1000h, stříhaná, Pof.č.L3700 Kč700 Kč
15Los č. 15¬Letecké 1922 (II.provizorium), série, Pof.č.L4 - 6, č.L6 I.typ, kvp180 Kč180 Kč
16Los č. 16¬Skautské 1918, série, Pof.č.SK1, SK2a (350 Kč), sign.K.Hennig170 Kč220 Kč
17Los č. 017VRevoluční. Budějovický přetisk (Horner), téměř kompl.sestava (chybí RV 106,107)4000 Kč
18Los č. 18DDopis frank.zn.Hradč.3h,10h,rak.raz."Eger 2 12.II.19", zatížen proviz.dopl.zn.rak. 15H Karel s červ.přetisk."D" v rámečku, znár.rak.raz."Král.Vinohrady 13.II.19"100 Kč130 Kč
19Los č. 19PDvě žánrové pohledn.z r.1919 frank.půlen.zn.rak.a čs., 1x nuznáno, proto "T"250 Kč
20Los č. 20ExRDExR-dop.s bohatou frankat.22ks zn.vč.TGM 500h,1000h, červ.pam.raz."Cmunt v Čechách 31.VII.20 Č.S.P", den připojení Vitorazska k ČSR, neprošlé,velký formát100 Kč100 Kč
21Los č. 21DDva firem.dopis frank.zn.OR 50h + HaV 200h, resp.OR 250h, zasl.do Stockholmu160 Kč160 Kč
22Los č. 22LDLet.dopis do Basileje frank.let.sérií Pof.č.L4 - L6, raz."Praha 1 23.IX.24" a Praha -Letiště 24.IX.24, let.směrovka Praha - Strasbourg600 Kč600 Kč
23Los č. 23LPČb pohl.Mor.Ostravy zasl.let.do Německa, frank.na obr.straně let.zn.Pof.č.L4, L5 (2x), raz.Mor.Ostrava 6.IX.30, let.nálepka odpadla, kvp100 Kč100 Kč
24Los č. 24c1.let.pošta z Prahy do Berlína, lístek frank.zn.Pof.č.212 a let.č.L4, raz.Praha 82 (Letiště) 21.III.27 12, př.raz.Berlin 21.3.27 6-7N Luftpost200 Kč300 Kč
25Los č. 25LP 1.let Praha - Bruxelles 5.IV.37, barev.pohl.frank.let.zn.2Kč, Pof.č.L 9, raz.Praha 7 Letecká pošta 5.IV.37, př.raz.Brusel stej.datum100 Kč200 Kč
26Los č. 26LcKolor.lístek 1.československý veletrh a výstava pošt.známek v rámci 18.mezin. Libereckého veletrhu 1937, zasl.letadlem, frank.let.zn.50h,1Kč, modré příl.raz.100 Kč130 Kč
27Los č. 27RDSudety. R-dop.se smíš.frankat.čs a něm.zn., upravené raz.Rumburg 1 7.X.38, př.raz.Berlin 8.10.38, větší fomát120 Kč210 Kč
28Los č. 28cČs.PP v Anglii, sestava 5 pam.listů (suvenýrů) a 5 dopisů100 Kč